"revelation" - Svensk översättning

EN

"revelation" på svenska

volume_up
revelation {substantiv}

EN revelation
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

revelation
volume_up
uppenbarelse {utr.} ((religiös) vision)
It teaches them to accept authority, revelation and faith instead of always insisting on evidence.
Det lär dem att acceptera auktoritet, uppenbarelse och tro istället för att alltid kräva bevis.
That's a big revelation for nine-year-olds.
Det är en liten uppenbarelse för nioåringar.
Det här var en jättelik uppenbarelse.
revelation (även: betrayal, disclosure, unveiling, exposé)
I am happy to note that the Lithuanian Government has acted robustly in response to this revelation.
Jag kan med glädje meddela att den litauiska regeringen har agerat kraftigt som svar på detta avslöjande.

2. religion

revelation
volume_up
vision {utr.}

Synonymer (engelska) till "revelation":

revelation

Användningsexempel för "revelation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666.
Herr talman, mina damer och herrar! I Uppenbarelseboken är vilddjurets tecken 666.
EnglishWhen confirming the revelation in the Bible of the unity of mankind (cf.
Tvåtusen år har gått som bekräftar den bibliska uppenbarelsen om människors enhetlighet (jmf.
EnglishWhen confirming the revelation in the Bible of the unity of mankind ( cf.
Tvåtusen år har gått som bekräftar den bibliska uppenbarelsen om människors enhetlighet ( jmf.
EnglishThis was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.
Det var en svår och omtumlande, men också oerhört viktig kunskap.
EnglishThe man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.
Den person som gjort dessa avslöjanden är den av Jeltsin avskedade allmänna åklagaren Skoeratov.
EnglishI am happy to note that the Lithuanian Government has acted robustly in response to this revelation.
Jag kan med glädje meddela att den litauiska regeringen har agerat kraftigt som svar på detta avslöjande.
EnglishThis principle has been emphasised all the more by the revelation of inefficiencies within the Community institutions.
Denna sanning accentuerades ytterligare när bristerna vid gemenskapens institutioner bringades i dagen.
EnglishIf only the general reporting press knew about comitology and the accumulating habits of Member States, it might bring them a revelation.
Om pressen kände till kommittésystemet och medlemsstaternas ackumulerande vanor, skulle de häpna.
EnglishIn 1985, with the revelation that there was a hole in the stratospheric ozone layer, the media began to take a real interest in the problem.
Först 1985, när vi fick höra talas om ett ozonhål i stratosfären, började vi ta tag i problemet.
EnglishThe most important revelation to emerge from the financial and economic crisis was that we have an extremely greedy system.
Det som framför allt avslöjats genom finanskrisen och den ekonomiska krisen är att vi har ett otroligt girigt system.
EnglishWhat's the big revelation?
EnglishWhat a revelation!
EnglishIf I were one of the four Horsemen of the Apocalypse in John's Book of Revelation, I would rather be sitting on the white horse than on the pale one.
Om jag vore en av apokalypsens fyra ryttare i Uppenbarelseboken, skulle jag hellre sitta på den vita hästen än på den bleka.
EnglishWhat a revelation!
EnglishThe genesis of our initiative grew on the island that gave humanity the Apocalypse, the Book of Revelation: the sacred island of Patmos in the Aegean Sea.
Detta initiativ föddes på den ö som gav mänskligheten Apokalypsen, eller Uppenbarelseboken: den heliga ön Patmos i Egeiska havet.
EnglishThe revelation of such widespread failings fully justifies the loss of confidence in the European institutions on the part of our citizens that we are witnessing today.
Avslöjandet av sådana missförhållanden förklarar varför medborgarna idag har förlorat förtroendet för de europeiska institutionerna.
EnglishThe confidence deficit was further increased by the revelation that Iran has been building another enrichment facility without informing the IAEA in due time.
Förtroendeunderskottet ökade ytterligare när det avslöjades att Iran har byggt ytterligare en anrikningsanläggning utan att informera IAEA i tid.
EnglishI therefore thank you, Madam President, and I await the revelation of the truth which must be ascertained in the face of our tendency to distort and abuse it...
Fru talman, jag tackar er alltså för detta och avvaktar den sanning som måste slås fast, mot vår tendens att kränka den och våldföra oss på den...
EnglishMy question is whether that is a sign of insecurity or internal political contradictions within the Dutch Government, or are we still waiting for the big revelation?
Min fråga är om detta är ett tecken på osäkerhet eller interna politiska motsättningar inom den nederländska regeringen, eller om vi fortfarande väntar på den stora uppenbarelsen.