"to resume" - Svensk översättning


Menade du resumé, résumé, resumé
EN

"to resume" på svenska

EN to resume
volume_up
[resumed|resumed] {verb}

Given that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
Both sides need to resume negotiations on the peace process without further delay.
Båda sidor måste utan ytterligare dröjsmål återuppta förhandlingarna om fredsprocessen.
Since it is time to resume the sitting, there will be no suspension.
Eftersom det är dags att återuppta sammanträdet kommer det inte att bli något avbrott.

Användningsexempel för "to resume" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
Kommissionens meddelande ger en utmärkt sammanfattning av den rådande situationen.
EnglishNormal fishing activity cannot resume without intervention and investment.
Normal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
EnglishIn accordance with the agenda, we will resume the debate on the 2001 budget.
I enlighet med föredragningslistan återupptar vi debatten om budgeten för år 2001.
English   The debate is now suspended and will resume immediately after the vote.
   –Debatten avbryts nu och kommer att återupptas omedelbart efter omröstningen.
EnglishI shall move on now, but we shall resume this argument in another context.
Nu ska jag gå vidare men det här ska vi diskutera igen i ett annat sammanhang.
EnglishWe resume our sitting with one-minute speeches on matters of political importance.
– Vi återupptar vårt sammanträde med anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.
EnglishAt 9.00 p. m. we shall resume the sitting, which will begin with a joint debate.
21.00 kommer sammanträdet att återupptas, och det kommer att inledas med gemensam debatt.
EnglishI give him the floor now, and immediately after his speech we shall resume the debate.
Jag ger honom ordet nu. Debatten återupptas omedelbart efter hans anförande.
English   The debate is interrupted for voting time and will resume at 3 p.m.
   – Sammanträdet avbryts för omröstningen och kommer att återupptas kl. 15.00.
EnglishWelcome to us at LTU Career to get feedback on your resume and cover letter!
Välkommen in till oss på LTU Karriär för att få feedback på ditt CV och ansökningsbrev!
EnglishHere again, the political dimension should resume its due place on the international stage.
Här måste politiken på nytt återta sina rättigheter på den internationella scenen.
English   – We will now interrupt this debate, which will resume at 3 p. m.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishIf a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
Om en debatt måste avbrytas och återtas efter frågestunden, må så vara.
EnglishI had in fact announced that the voting would resume immediately after the formal sitting.
Jag hade tydligt meddelat att omröstningen skulle återupptas direkt efteråt.
EnglishAt 9.00 p.m. we shall resume the sitting, which will begin with a joint debate.
Kl. 21.00 kommer sammanträdet att återupptas, och det kommer att inledas med gemensam debatt.
EnglishWe shall resume our work at 3 p.m. with statements on the preparation of the G20 Summit.
Vi återupptar sammanträdet kl. 15.00 med uttalanden om förberedelserna inför G20-mötet.
English   We resume our sitting with one-minute speeches on matters of political importance.
   – Vi återupptar vårt sammanträde med anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.
EnglishI hope that it will prove possible to resume the dialogue in the Middle East.
Jag hoppas att ett återupptagande av dialogen i Mellanöstern kommer att visa sig vara möjlig.
EnglishBut we trust that these negotiations can resume as soon as possible.
Vi hoppas dock att dessa förhandlingar kan återupptas så snart som möjligt.
EnglishYesterday, the Council of Foreign Ministers decided to resume sending aid.
I går beslutade rådet (utrikes frågor) att börja sända bistånd igen.