"request note" - Svensk översättning

EN

"request note" på svenska

volume_up
request note {substantiv}

EN request note
volume_up
{substantiv}

request note (även: offer note)

Användningsexempel för "request note" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe note your request for consultation and the exchange of information regarding proposals for sanction systems.
Vi noterar era krav på samråd och utbyte av information till förslag för sanktionssystem.
EnglishI would request that you take note of two comments which have to be made before we move on to voting.
Jag vill fästa er uppmärksamhet på ett par anmärkningar som är nödvändiga, innan vi kommer till omröstningen.
EnglishI was also pleased to note Parliament's request to introduce leave in the case of child adoption (Amendment 44).
Jag är också glad att parlamentet, i ändringsförslag 44, vill införa ledighet vid adoption av barn.
English   Mr Chichester, I note your request.
   – Herr Chichester! Jag har noterat er begäran.
EnglishI note your request.
EnglishFinally, we note the request in your draft resolution, also mentioned by Mr Knörr Borras, for an information office to be opened in Taipei.
Vi har slutligen vederbörligen noterat det krav som framförts i vårt resolutionsförslag och som påmints om av Knörr Borràs att öppna ett informationskontor i Taipei.
EnglishI note your request, which I personally welcome, and we will try to deal with it while complying with parliamentary rules, as we conduct the votes.
Jag noterar er begäran, som jag personligen välkomnar, och vi kommer att försöka behandla den i enlighet med parlamentets bestämmelser när vi genomför omröstningarna.
EnglishI note the request for a new working document in advance of the Copenhagen ASEM meeting and I hope we will be able to have something further to say on EU-Asia relations generally.
Jag noterar begäran om ett nytt arbetsdokument före ASEM-mötet i Köpenhamn, och jag hoppas att vi kommer att kunna ha någonting ytterligare att säga om förbindelserna mellan EU och Asien i allmänhet.