"reputation" - Svensk översättning

EN

"reputation" på svenska

volume_up
reputation {substantiv}

EN reputation
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

reputation (även: appellation, moniker, name)
volume_up
namn {neut.}
In the single European market they are prepared to withdraw products that damage their good reputation.
På den inre europeiska marknaden är de beredda att dra tillbaka produkter som kan skada deras namn.
However, there is a lot yet to be achieved and there is a long way for the UK to go, and for BNFL to go to re-establish its reputation.
Men det återstår fortfarande en hel del att göra och Förenade kungariket har en lång väg att gå, liksom BNFL har en lång väg att gå för att återupprätta sitt goda namn.
However, it is also clear that there have been unaccountable and unacceptable actions within the Commission that have jeopardised the reputation and the good name of the institution.
Det står dock också klart att det inom kommissionen har försiggått oansvarig och oacceptabel verksamhet som äventyrat institutionens rykte och goda namn.
reputation (även: account, authority, character, consideration)
They are the people who suffer as well as the European Union's reputation.
De är de som kommer att lida skada såväl som Europeiska unionens anseende.
It is things like this which damage the Union's reputation among its citizens.
Det är ärenden som detta som drar ned unionens anseende bland medborgarna.
So does Mr Watson, who is disturbed about the reputation of the European Union.
Det gör också Watson, som bekymrar sig över Europeiska unions anseende.
reputation
Then of course it helps  to LTU's reputation that the university has many publications.
Sedan bidrar det förstås till LTU:s renommé att universitetet får många publikationer.
Our wheaten and soda breads are must-taste delicacies and Armagh Bramley apples have a very distinct reputation.
Vårt vete- och bikarbonatbröd är en delikatess som måste smakas och Armagh Bramley-äpplena har ett mycket gott renommé.

2. "(favourable) repute"

reputation (även: buzz, character, credit, fame)
volume_up
rykte {neut.}
It would destroy Parliament's reputation and spoil the pleasure of our work.
Det förstör parlamentets rykte, och det förstör vår arbetsglädje.
No wonder the EU's reputation at the moment is not very high with the public.
Det är inte underligt att EU: s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
The committee of inquiry will not dim this reputation in any way.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.

Synonymer (engelska) till "reputation":

reputation

Användningsexempel för "reputation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
Och detta förtroendekapital kommer att avgöra vår tillgång till kollaborativ konsumtion.
EnglishOnly this morning I was reading the, a Zurich daily with a fine reputation the world over.
Så sent som i morse läste jag, en dagstidning med världsrenommé som ges ut i Zürich.
EnglishOnly this morning I was reading the , a Zurich daily with a fine reputation the world over.
Så sent som i morse läste jag , en dagstidning med världsrenommé som ges ut i Zürich.
EnglishMr President, miracle weapons have never lived up to their reputation.
Herr ordförande! Undermedel har inte alltid hållit vad de har lovat.
EnglishI am particularly concerned because, in actual fact, this does nothing to enhance our reputation.
Jag beklagar detta, men jag tror ändå inte att det verkligen kan skada oss.
EnglishThe row about the Stability and Growth Pact has scarcely improved the EU’ s reputation.
De förtjänar en demokratisk, dynamisk och handlingskraftig union.
EnglishHere are some recommendations for controlling your reputation online.
Här är några rekommendationer för hur du kan kontrollera din personliga information på webben.
EnglishI can gauge its importance for my country' s international reputation.
Mitt lands internationella nimbus är en mätare på dess betydelse.
EnglishI can gauge its importance for my country's international reputation.
Mitt lands internationella nimbus är en mätare på dess betydelse.
EnglishBut in addition, we need to rid tourism of its negative image and poor reputation.
Å andra sidan handlar det emellertid om att befria turismen från en skadlig image, från en negativ symbolik.
EnglishIn the times in which we live, it is very easy to blacken the reputation of public figures.
I dessa tider är det lätt att svartmåla offentliga personer.
EnglishThis is an opportunity for the Commission to demonstrate that it does not deserve its reputation.
Där kan kommissionen visa att de är bättre än ryktet förtäljer.
EnglishCommissioner Kroes, you have a reputation as a woman of steel.
Fru kommissionsledamot! Ni sägs allmänt vara en kvinna av stål.
EnglishAnd it is Turkey's reputation that stands to suffer most.
Och det är framför allt detta som är till skada för Turkiets profil.
EnglishIt was chaired by Mrs Lenoir and acquired, I believe, a certain reputation, a reputation as a result of its opinions.
Som ni vet inrättades den europeiska gruppen för etik redan för några år sedan.
EnglishEuropean standards have a global reputation for being very high.
EU:s normer anses internationellt hålla mycket hög klass.
EnglishDo it for the sake of your own reputation, both now and in the future.
Gör det för ert eget eftermäles och ryktes skull!
EnglishHowever, now we have to fight to rebuild the reputation of this position and the institution of the IMF.
Nu måste vi dock kämpa för att återuppbygga anseendet för denna post och för IMF som institution.
EnglishSo, you are the one who has shown - proving Mr Poignant right - that I am forgetful of how overrated my reputation is.
Ni har visat att jag glömmer bort hur överskattad jag är - vilket ger Bernard Poignant rätt.
EnglishThat reputation is deserved and that must remain so.
Vi förtjänar det ryktet och måste fortsätta att göra det.