"reputable" - Svensk översättning

EN

"reputable" på svenska

SV

EN reputable
volume_up
{adjektiv}

reputable (även: considered, eminent)
volume_up
ansedd {adj.}
Most reputable shopping sites ensure that money is not taken from an account.
De flesta ansedda e-handelssajter försäkrar att inga pengar debiterats från kontot.
Well, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Hur genomför då ansedda företag öppna undersökningar om lika lön för lika arbete?
We should merely report on what reputable parties have said about it.
Vi ska bara skriva om vad ansedda grupper sagt om det.

Användningsexempel för "reputable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMost reputable shopping sites ensure that money is not taken from an account.
De flesta ansedda e-handelssajter försäkrar att inga pengar debiterats från kontot.
EnglishWell, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Hur genomför då ansedda företag öppna undersökningar om lika lön för lika arbete?
EnglishThis would benefit both consumers and reputable businesses alike.
Detta skulle vara till lika stor nytta både för konsumenter och hederliga företag.
EnglishHowever, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
Men vi kan inte tillåta att stora och aktade bolag som sätter säkerheten främst ska gå omkull.
EnglishThis also allows malicious websites to be flagged when masquerading as reputable sites.
På så sätt blir du även varnad för skadliga webbplatser som utger sig för att vara säkra webbplatser.
EnglishWe should merely report on what reputable parties have said about it.
Vi ska bara skriva om vad ansedda grupper sagt om det.
EnglishEven in the case of reputable airlines, delays are constantly being experienced supposedly for technical reasons.
Även med ansedda flygbolag sker ständigt förseningar, vilket påstås bero på tekniska skäl.
EnglishHere, there have been serious concerns that it could become a loophole for enterprises which are not very reputable.
Det har funnits allvarliga farhågor att det skulle kunna bli ett kryphål för företag med mindre gott anseende.
EnglishWe all know that it is a prerequisite for incorruptibility, for reputable work by the police, that they must be well paid.
Vi vet alla att en förutsättning för omutlighet och hederligt polisarbete är att poliserna är väl avlönade.
EnglishWhy should reputable businesses suffer at the hands of unfair competitors who profit when consumers are not compensated?
Varför ska hederliga företag lida på grund av ojusta konkurrenter som tjänar pengar när konsumenterna inte gottgörs?
EnglishIt is a multilateral solution which enlists a reputable and widely trusted agency, the World Health Organisation.
Det är en multilateral lösning som stöder ett organ med gott rykte och som har stort förtroendekapital, dvs. Världshälsoorganisationen.
EnglishReputable travel companies will in future shy away from doing business with partners who cannot guarantee complete safety.
Hederliga reseföretag kommer i framtiden att akta sig för att göra affärer med partner som inte kan garantera säkerheten till fullo.
EnglishThis system has the advantage of having already been vetted by many reputable institutions including the International Bar Association.
Systemet har fördelen av att redan ha prövats av många ansedda institutioner, däribland internationella advokatsamfundet.
EnglishHowever, all reputable online auction sites offer buyers some degree of protection, plus plenty of advice about safe shopping on their site.
Alla ansedda auktionssajter erbjuder dock köparna något slags skydd och råd om hur man handlar säkert på deras sajt.
EnglishI recently received on my desk the results of a reputable survey on consumer attitudes towards key animal welfare issues.
Jag fick nyligen ta del av resultaten av en hedervärd undersökning av konsumenternas inställning till viktiga frågor om djurs välbefinnande.
EnglishThe CNIL is a reputable body.
EnglishMrs Gradin has obviously always taken her duty of discretion provided for in the Treaty seriously as a responsible and reputable person.
Gradin har uppenbarligen, som en ansvarskännande och hedervärd person, alltid tagit allvarligt på sin diskretionsplikt, vilken föreskrivs i fördraget.
EnglishI would not want to let this opportunity go by without expressing my gratitude and appreciation to the many reputable bus companies and their drivers.
Jag vill inte försumma tillfället att här uttrycka min uppskattning och mitt tack till de många seriösa bussföretagarna och bussförarna.
EnglishAny discussion of the ecopoint system resulting from this Common Position of the Council must be conducted in serious and reputable manner.
Vi måste föra diskussionen om miljöpoängssystemet, så som det framgår av den nu föreliggande gemensamma ståndpunkten från rådet, på ett seriöst sätt.
EnglishLabour MEPs welcome continued efforts by reputable operators of online gambling services to take action to ensure such concerns are met.
Parlamentsledamöterna i Labour välkomnar fortsatta insatser av välrenommerade operatörer som erbjuder hasardspel online för att vidta åtgärder så att dessa problem kan lösas.