"repulsive" - Svensk översättning

EN

"repulsive" på svenska

SV

"repulsiv" på engelska

EN

repulsive {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
People apparently get a kick from shooting polar bears for fun, which I find truly repulsive.
Folk tycks få en kick av att skjuta isbjörn för sitt nöje, vilket jag finner mycket motbjudande.
The consequences of the Communist regime's crimes are a repulsive scar on the face of Europe.
Konsekvenserna av kommunistregimens brott är ett motbjudande ärr i Europas ansikte.
Detta är en tämligen motbjudande vana.
It is a repulsive prospect to produce human beings who are faithful copies, because every human is unique and his uniqueness is the nucleus of thought and creativity.
Utsikten att producera exakta kopior av människan är frånstötande, ty varje människa är unik och denna unicitet utgör kärnan för tanke och skapande.
2. fysik
repulsive
SV

repulsiv {adjektiv}

volume_up
1. fysik
repulsiv

Synonymer (engelska) till "repulsive":

repulsive

Användningsexempel för "repulsive" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTelevision and the Internet without frontiers are bringing repulsive material into our homes.
En gränslös TV och Internet transporterar låga innehåll in i vardagsrummet.
EnglishI believe that position to be morally repulsive and gutless.
Jag anser att det ställningstagandet är moraliskt förkastligt och fegt.
EnglishFirstly, the EU has finally listened to the voice of the people, who wish to ban this repulsive trade.
För det första har EU äntligen lyssnat till folkets röst som vill förbjuda denna vidriga handel.
EnglishTotalitarianism had prevented the world from finding out about these repulsive crimes against humanity.
Totalitarismen hade hindrat omvärlden från att söka sanningen om dessa avskyvärda brott mot mänskligheten.
EnglishLeo Echegaray's repulsive crime must not be used as a pretext for getting round this policy.
Leo Echegarays vedervärdiga förbrytelse får inte användas som förevändning och blockadbrytare för att motarbeta denna politik.
EnglishThis is repulsive most of all in social terms.
Det är upprörande, framför allt ur en social synvinkel.
EnglishBut a repulsive form of punishment is still applied in the world's greatest democracy.
USA är och har länge varit en demokratisk förebild för världen, men i världens största demokrati tillämpas alltjämt en vidrig strafform.
EnglishThis report confines itself to smoothing out some of what it considers to be the more repulsive aspects of the French initiatives.
I betänkandet nöjer man sig med att stryka de aspekter som befinns vara mest upprörande i de franska initiativen.
EnglishI believe that, as repulsive as the crime is, the death penalty is not a solution and is not in keeping with the European acquis.
Hur fruktansvärt detta brott än är anser jag inte att dödsstraff är lösningen och det strider dessutom mot EU:s regelverk.
EnglishThe trafficking of children in order to remove organs is the most gruesome part of this immoral and repulsive business.
Information har nyligen kommit i ljuset om att denna kriminella verksamhet fortsätter i Moçambique, vilket naturligtvis ger upphov till stor oro.
EnglishIn conclusion, I would like to say that I would dearly like to see all mines banned throughout the world, as they are some of the most diabolical and repulsive arms that exist.
Låt mig avslutningsvis få säga: Helst av allt vill jag förbjuda alla minor i hela världen, eftersom de hör till de mest djävulska och vidriga vapnen.
EnglishEqually repulsive of the content of the resolution were the positions of numerous 'friends ' of Cyprus, including President Pat Cox, Commissioners Verheugen and Patten and Greek MEPs.
Med denna takt kommer aldrig någon överenskommelse att uppnås mellan de två nationerna, och taggtrådsstängslet kommer för alltid att skilja dem åt.
EnglishAgain, I stress that violence against any human being is repulsive and it is the obligation of the European project and the European Union to seek out effective ways of preventing such violence.
Våld mot kvinnor är ett våld som verkligen existerar i en oerhörd omfattning i vårt samhälle, och vi kan inte förbli likgiltiga; vi måste använda alla medel som står till buds.
EnglishThe European Parliament report on the development of the civilian-military capabilities of the EU highlights the repulsive imperialist face of the EU and of the political representatives of capital.
Europaparlamentets betänkande om utvecklingen av EU:s civil-militära kapacitet avslöjar det avskyvärda imperialistiska ansikte som tillhör EU och kapitalets politiska representanter.