"replication" - Svensk översättning

EN

"replication" på svenska

volume_up
replication {substantiv}

EN replication
volume_up
{substantiv}

replication (även: transcription)
In future there must be a free market, however, with replication under specific conditions.
Men det måste i framtiden finnas en fri marknad och en kopiering av delar på särskilda villkor, och här återstår tre år tills lämpliga bestämmelser tas fram.
replication (även: echo, recurrence, reiteration, iteration)

Användningsexempel för "replication" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe server may not support or may not be configured for replication.
Servern kanske inte hanterar eller inte är konfigurerad för replikering.
EnglishIf this directory supports replication, click the Update Now button to start the process now.
Om katalogen hanterar replikering klickar du på knappen Uppdatera nu om du vill starta processen nu.
EnglishCommunicator is unable to replicate the directory because the server's replication information is incomplete.
Communicator kan inte replikera katalogen eftersom serverns replikeringsinformation är ofullständig.
EnglishWe know that man has acquired the means of total self-destruction and the means of infinite self-replication.
Vi bör notera att människan har förvärvat möjligheten att fullständigt förstöra sig och möjligheten att skapas på nytt i all oändlighet.
EnglishI think that it's telling us that there's new possibilities for self-assembly, replication, repair in our physical structures, our buildings, machines.
Jag tror att det säger oss att det finns nya möjligheter för självbyggande, replikering, reparerande inom våra fysiska strukturer, våra byggnader, maskiner.
EnglishAnd so what I'm about to show you is an accurate representation of the actual DNA replication machine that's occurring right now inside your body, at least 2002 biology.
Så det som jag nu ska visa er är en korrekt avbildning av den verkliga kopiatorn för DNA som sker just nu inne i din kropp, åtminstone 2002-biologi.
EnglishEU-wide dissemination and replication of innovative approaches can give authorities the possibility to achieve more and better results at lower cost.
Genom att tillhandahålla information om innovativa lösningar i hela EU kan de spridas. Därigenom får myndigheterna möjlighet att genomföra fler, bättre och mer kostnadseffektiva åtgärder.
EnglishSo that means that we can have some form of self-replication. ~~~ In this case I call it self-guided replication, because your structure contains the exact blueprints.
Det betyder att vi kan ha någon form av självreplikering I detta fallet kallar jag det för självstyrd replikering, eftersom er struktur innehåller de exakta ritningarna.