"remnant" - Svensk översättning

EN

"remnant" på svenska

volume_up
remnant {substantiv}

EN remnant
volume_up
{substantiv}

remnant (även: remainder, residue, rest, survival)
volume_up
rest {utr.}
There will still be a remnant of in the European Union, but it will be no more than a remnant.
Det kommer fortfarande att finnas en rest av i Europeiska unionen, men det kommer inte att vara mer än en rest.
Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Bilden av Vitryssland är att det är en kvarleva, en rest, från Sovjetimperiet.
That is completely unacceptable, and we need to do all we can to help those who are displaying any final remnant of freedom and of plurality in this country.
Detta kan absolut inte accepteras, vi måste göra allt för att hjälpa dem som försöker att i detta land bevara en sista rest av frihet och pluralitet.
remnant (även: leftover, survival)
Most European states are unilingual officially, and this is a remnant of Jacobinism.
De flesta EU-stater är officiellt enspråkiga, och det är en kvarleva från jakobinismen.
Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Bilden av Vitryssland är att det är en kvarleva, en rest, från Sovjetimperiet.
This derogation is a remnant from the regime of the Emperor Napoleon I – who hailed from that island – from 1811.
Detta undantag är en kvarleva från 1811 och systemet under Napoleon, som kom från ön.
remnant

Synonymer (engelska) till "remnant":

remnant

Användningsexempel för "remnant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI hope this time around real attempts will be made to protect this unique remnant of the world’s deep time.
Jag hoppas att det denna gång kommer att göras verkliga försök att skydda denna unika återstod från äldre geologiska perioder.
EnglishI hope this time around real attempts will be made to protect this unique remnant of the world’ s deep time.
Jag hoppas att det denna gång kommer att göras verkliga försök att skydda denna unika återstod från äldre geologiska perioder.
EnglishAnd inside that supernova remnant is going to be a little black hole that has a mass roughly three times the mass of the Sun.
Och i dessa supernovakvarlevor kommer det finnas ett litet svart hål som har en massa ungefär tre gånger så stor som solens.
EnglishWe cannot content ourselves with saying that sectoral agreements are enough, because talking about what could be called a remnant agreement is admitting partial failure.
Vi får inte nöja oss med att säga att det räcker med branschavtal, för att tala om det som skulle kunna kallas resterna av ett avtal vore att erkänna ett partiellt nederlag.
EnglishFurthermore, our languages will be of little use if, at the altar of technology, they become merely the remnant of the identity that gives any European uniqueness in the eyes of the world.
Och våra språk, herr talman, kommer inte att vara ett betydelsefullt instrument, om det på teknikens altare bara blir aska kvar av de olika unika européernas identitet.
EnglishWhen it comes to Belarus, which is perhaps the worst remnant of the old Soviet period and which is without democracy, the EBRD should seek cooperation partners within non-governmental organisations.
Vad gäller Vitryssland, den kanske värsta kvarvarande resten av den gamla sovjettiden, som är utan demokrati, bör EBRD söka samarbetspartner inom icke-statliga organisationer.