"registration" - Svensk översättning

EN

"registration" på svenska

volume_up
registration {substantiv}

EN registration
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

registration (även: enrollment, record, enrolment)
We are very disappointed with the Nassauer-Sacconi compromise on registration.
Vi är mycket besvikna över Nassauer – Sacconi-kompromissen om registrering.
This directive allows the basic registration of traditional remedies.
Detta direktiv möjliggör en grundläggande registrering av traditionella läkemedel.
With the help of computer technology an immediate registration will go to the registrar.
Med datateknikens hjälp går en omedelbar registrering till den ansvarige.
registration (även: announcement, application, notification, report)
Member States do not comply with requirements concerning registration of landings.
Medlemsstaterna efterkommer inte uppmaningen om registrering av anmälan om landad fångst.
In order to plan for the conference we need your registration.
För att planera för konferensen behöver vi din anmälan.
The partners are also obliged to report this information to the Patent and Registration Office (PRV).
Bolagsmännen är också skyldiga att göra en anmälan till Patent och registreringsverket (PRV).
registration (även: check-in, enrollment, enrolment)
A young man who had passed his Baccalaureat was refused registration in Belgium, because he had missed the deadline by three days!
En ung man som klarat sin studentexamen vägrades inskrivning i Belgien eftersom han hade överskridit tiden med tre dagar!
The most important school documents will be available online (registration requests, seminar bookings, electronic school reports, electronic attendance register, etc.).
De viktigaste dokumenten från skolan skickas via Internet (ansökan om inskrivning, bokning av samtal, digitala betyg och register etc.
I have been informed that problems also arise with registration, when animals change State and the receiving State wishes to re-register them under their own registration.
Jag har informerats om att det också skapades problem inom ramen för inskrivning då djuren byter stat och då den mottagande staten vill återinskriva djuren under sin egen inskrivning.
registration (även: entry, note, quotation)
registration (även: population registration)
Finally, Kosovo also benefits from our multi-beneficiary programmes, covering the Western Balkans and Turkey, which fund the process of civil registration of Roma people.
Slutligen får Kosovo också nytta av våra program med flera stödmottagare, som omfattar västra Balkan och Turkiet och som finansierar folkbokföring av det romska folket.
In countries where, for instance, there is no registration of the Roma or of land ownership, or where there are tens of thousands of abandoned babies?
I länder där romerna till exempel inte registreras i folkbokföringen och det inte finns någon registrering av markägande, eller där det finns tiotusentals övergivna spädbarn?
registration

2. fordonsteknik, amerikansk engelska

registration (även: registration document)

3. amerikansk engelska

registration

Synonymer (engelska) till "registration":

registration

Användningsexempel för "registration" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishToday, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
I dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
EnglishRegistration and motorised vehicle tax do not belong to the harmonised taxes.
Registreringsskatter och fordonsskatter tillhör inte de harmoniserade skatterna.
EnglishRegistration tax when abused by government raises the price of cars exorbitantly.
När registreringsskatten missbrukas av en regering blir bilpriserna orimligt höga.
EnglishEx ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
Information i förväg bör inte ersättas med ett betungande registreringssystem.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Registreringen måste dessutom finnas tillgänglig på Internet och vara möjlig att öppna.
EnglishThe next objective will therefore be to make registration mandatory for all lobbyists.
Nästa mål blir därför att göra registreringen obligatorisk för alla lobbyister.
EnglishTo achieve this, it is crucial to ensure rapid implementation of pre-registration.
För att åstadkomma detta är det viktigt att förregistrering snabbt införs.
EnglishMy country is one of the ten member states with a vehicle registration tax.
Mitt land är en av de tio medlemsstater som har en fordonsregistreringsskatt.
EnglishPermit me to make a few more comments on the subject of registration and authorisation.
Ännu några påpekanden beträffande komplexet med registreringar, alltså tillstånd.
EnglishThe Commission is aware of the need to speed up the registration procedures.
Kommissionen är medveten om att registreringsprocessen behöver bli snabbare.
EnglishThe eleventh-hour compromise reached on the subject of registration is not perfect.
Den kompromiss som nåtts i elfte timmen när det gäller registreringen är inte perfekt.
EnglishChoose Register now to go to our registration Web site using your default browser.
Registrera nu öppnar vår registreringswebbsida i din standardwebbläsare.
Englishand (b) marking, registration and tracing of small arms and light weapons?
Kommer rådet att efterlysa en internationell konvention om vapenhandel?
EnglishWe are in favour of pre-registration and prioritisation as standard.
Vi är positiva till förhandsregistrering och prioritering av ämnen som standard.
EnglishBy improving the registration system we can obviously resolve these cases much more quickly.
Genom att förbättra registreringssystemet kan vi lösa dessa fall mycket snabbare.
EnglishIf you choose Never register, the registration dialog will not appear again.
Om du väljer Registrera aldrig visas registreringsdialogrutan inte mer.
EnglishEven the registration numbers of vehicles licensed in the EU have a recognition value.
Till och med fordon med registreringsnummer utfärdade inom EU har ett igenkänningsvärde.
EnglishHow long can you drive in another country with your home registration plates?
Hur länge får du köra i det nya landet utan att registrera om bilen?
EnglishControl of personal information is well placed with the national registration authorities.
Kontrollen över personuppgifter ligger bra hos de nationella myndigheterna.
EnglishA voluntary system of registration was introduced; it was quite ineffectual.
Ett frivilligt registreringssystem infördes, men det var ineffektivt.