EN regards
volume_up
{enbart pluralis}

regards
volume_up
hälsningar {enb. plur.}
I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.
Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.
Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.

Användningsexempel för "regards" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishThe Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
Rådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
EnglishWe are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
EnglishAs regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
Vad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
EnglishWe must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.
Därför måste vi vara konsekventa, både när det gäller politiken och resurserna.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.
EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
När det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.
EnglishAs regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
I fråga om folkmordet på armenierna måste det ovillkorligen erkännas av Turkiet.
EnglishLet me just make a few concrete comments as regards the specific recommendations.
Låt mig bara göra ett par konkreta kommentarer om de specifika rekommendationerna.
EnglishWe wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.
Vi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.
EnglishAs regards the sustainability of public finances, good progress has been made.
Man har gjort stora framsteg när det gäller de offentliga finansernas hållbarhet.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
När det gäller den finansiella regleringen har jag en dålig nyhet och två goda.
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
När det gäller innehållet, gillade och ogillade vi alla vissa aspekter i det.
EnglishThe problem of scope as regards the various types of health problem still remains.
Återstår så problemet med tillämpningsområdet för olika typer av hälsoproblem.
EnglishProgress has been made as regards transparency and we are delighted about that.
Det har gjorts framsteg i fråga om öppenhet och insyn, vi glädjer oss åt det.
EnglishIs she willing or ready to do anything about it as regards the introduction of a law?
Är hon villig eller redo att göra någonting åt detta genom att införa en ny lag?
EnglishAs regards proportionality, it must, in all cases, be an inalienable requirement.
När det gäller proportionaliteten måste det i samtliga fall vara ett omistligt krav.
EnglishWe will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
Vi behöver hitta en lösning på detta, och i frågan om rättelse och tillgång.
EnglishSuch is the agreement before us, and it regards the economic future of our region.
Sådant är avtalet framför oss och det gäller den ekonomiska framtiden i vår region.
EnglishI am aware of the need to be sensitive as regards national procedural rules.
Jag är medveten om behovet att ta hänsyn till nationella processrättsliga regler.