EN recklessness
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

recklessness (även: apathy, carelessness, daze, detachment)
recklessness (även: carelessness, coolness, negligence)
recklessness (även: thoughtlessness, irreticence)
This would be a form of deceit and would lead to recklessness in consumption and risk-bearing investment.
Den optimismen är en form av bedrägeri och leder till obetänksamhet på konsumtionsområdet och riskfyllda investeringar.

2. näringsliv

recklessness (även: carelessness, negligence)
recklessness

Synonymer (engelska) till "recklessness":

recklessness
reckless

Användningsexempel för "recklessness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt was the greed and recklessness that led to the drilling explosion.
Det var girigheten och hänsynslösheten som ledde till borrexplosionen.
EnglishWhen we talk of a policy on Iraq, Commissioner Patten spoke about the recklessness of the Iraq regime.
När vi talar om en politik gentemot Irak, nämnde kommissionär Patten den irakiska regeringens hänsynslöshet.
EnglishIt is not recklessness it is ruthlessness.
Det handlar inte om hänsynslöshet, utan om skoningslöshet.
EnglishWas it recklessness that drove her to do this?
Var det lättsinne som drev henne att ta detta steg?
EnglishAs these subsidies pile up, do you not think that taxpayers will eventually have had their fill of this recklessness?
Tror ni inte att skattebetalarna, vartefter dessa bidrag samlas på hög, till slut har fått nog av detta lättsinne?
EnglishWhile we are now once again steering our EU vessel into these waters we must avoid the sort of recklessness Odysseus showed when he sailed past the Pillars of Hercules out to the open sea.
När vi nu åter styr EU:s farkost mot dessa farvatten bör vi undvika den sturskhet Odysseus visade då han seglade mot det öppna havet genom Herkules stoder.
EnglishWhile we are now once again steering our EU vessel into these waters we must avoid the sort of recklessness Odysseus showed when he sailed past the Pillars of Hercules out to the open sea.
När vi nu åter styr EU: s farkost mot dessa farvatten bör vi undvika den sturskhet Odysseus visade då han seglade mot det öppna havet genom Herkules stoder.