"rape" - Svensk översättning

EN

"rape" på svenska

volume_up
rape {substantiv}

EN rape
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

rape (även: violation)
It is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
Det handlar om våldtäkt, och våldtäkt är utan undantag ett brott i alla tider och i alla kulturer.
Torture, rape, extra-judicial executions and disappearances are everyday occurrences.
Tortyr, våldtäkt, utomrättsliga avrättningar och försvinnanden sker dagligen.
Situation in the Democratic Republic of Congo and rape as a war crime (debate)
Situationen i Republiken Kongo och våldtäkt som ett krigsbrott (debatt)
rape
volume_up
raps {enb. sing.}
Very high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
Mycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
Many species have been domesticated by man by the addition of different genomes; examples of this include tobacco, wheat and rape.
Många arter har förädlats av människan genom tillägg av olika genomer, såsom tobak, vete och raps.
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
I stället för grödor på åkrarna odlas raps, majs och halm som efter bearbetning slutar i bilarnas bränsletankar.
rape (även: pillage, plunder, wasting)

2. botanik: "Latin Brassica napus"

rape (även: cole, colza)
volume_up
raps {enb. sing.} (latin Brassica napus; utrum)
Very high-yield oil seed rape grows right next to an existing petrochemical industry.
Mycket högavkastande raps växer strax intill en befintlig petrokemisk industri.
Many species have been domesticated by man by the addition of different genomes; examples of this include tobacco, wheat and rape.
Många arter har förädlats av människan genom tillägg av olika genomer, såsom tobak, vete och raps.
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
I stället för grödor på åkrarna odlas raps, majs och halm som efter bearbetning slutar i bilarnas bränsletankar.

Användningsexempel för "rape" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMany have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Det är många som har drabbats av våld, våldtäkter, mord och ekonomisk misär här.
EnglishFrom the horrors of rape to genital mutilation, from the home to the prison cell.
Från våldtäktens fasor till könsstympning, från hemmet till fängelsecellen.
EnglishDisappearances, rape, arbitrary arrest and execution are the order of the day.
Försvinnanden, våldtäkter, godtyckliga anhållanden och avrättningar hör till vardagen.
EnglishIn Saudi Arabia, a 20-year-old woman fell victim to gang rape but was herself convicted.
I Saudiarabien drabbades en 20-årig kvinna av gruppvåldtäkt, men dömdes själv.
EnglishOver 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Drygt 150 människor dog, fler än 1 200 skadades och många kvinnor våldtogs.
EnglishI am talking about the wholesale and systematic gang rape that takes place in Bangladesh.
Jag talar om de ständiga och systematiska gruppvåldtäkter som äger rum i Bangladesh.
EnglishOver there, as we hold our discussions, there is violence, rape and death.
Just nu där borta, mitt under våra diskussioner, begås våldsamheter, våldtäkter och mord.
EnglishThere has been no arrest or detention of those accused of her rape.
De som anklagas för att ha våldtagit henne har varken gripits eller fängslats.
EnglishDeath squads, summary executions, torture, rape and disappearances.
Dödsskvadroner, summariska avrättningar, tortyr, våldtäkter och försvinnanden.
EnglishMurder, mutilation, abduction and rape simply continued as before.
Mördandet, lemlästandet, bortrövandet och våldtäkterna fortsatte som vanligt.
EnglishSystematic rape as a weapon in warfare is, sadly, a widespread practice.
Systematiska våldtäkter som ett vapen i krigföring är sorgligt nog en utbredd företeelse.
EnglishProstitution, pornography and rape are not the only source of violence.
Inte baa prostitution, pornografi och våldtänkt leder till detta våld.
EnglishThey become the victims of rape or are forced to join armed groups.
De utsätts för våldtäkter eller tvingas ansluta sig till väpnade styrkor.
EnglishThe court decided that the victim had consented to sex and concluded that the rape was not proven.
I ett samhälle i Kenya var förekomsten av könsstympning så hög som 97 procent.
EnglishGangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.
Soldatgäng är regelbundet inblandade i attacker, rån och våldtäkter.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Våldtäkterna åtföljs av barbarisk tortyr såsom slag med klubbor och stympning med knivar.
EnglishIn her eagerness to oppose everything that is evil, systematic rape and sexual slavery are condemned.
I iver att vara emot allt ont fördöms systematiska våldtäkter och sexuellt slaveri.
EnglishRape and human trafficking involving women and children are commonplace.
Våldtäkter och människohandel med kvinnor och barn är vanligt.
EnglishRape is a widespread, systematic and organised practice.
Våldtäkter utövas systematiskt, organiserat och i en omfattande utsträckning.
EnglishWife inheritance continues, and experiences of rape and domestic abuse are rife.
Seden att ärva fruar finns fortfarande kvar och våldtäkter och våld i hemmet är mycket vanligt förekommande.