"résumé" - Svensk översättning


Menade du resumé, to resume, resumé
EN

"résumé" på svenska

volume_up
résumé {substantiv}

EN résumé
volume_up
{substantiv}

1. amerikansk engelska

résumé
volume_up
CV {neut.}
Welcome to us at LTU Career to get feedback on your resume and cover letter!
Välkommen in till oss på LTU Karriär för att få feedback på ditt CV och ansökningsbrev!
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
On Håkans suggestions, I answer: He is working on his resume.
På Håkans förslag brukar jag svara: -Han jobbar på sin CV.

2. näringsliv, amerikansk engelska

résumé (även: curriculum vitae)
Bra foto och meritförteckning.
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.

Användningsexempel för "résumé" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
Kommissionens meddelande ger en utmärkt sammanfattning av den rådande situationen.
EnglishNormal fishing activity cannot resume without intervention and investment.
Normal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
EnglishIn accordance with the agenda, we will resume the debate on the 2001 budget.
I enlighet med föredragningslistan återupptar vi debatten om budgeten för år 2001.
English   The debate is now suspended and will resume immediately after the vote.
   –Debatten avbryts nu och kommer att återupptas omedelbart efter omröstningen.
EnglishGiven that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
Eftersom rådets företrädare nu kommit, kan vi återuppta våra förhandlingar.
EnglishI shall move on now, but we shall resume this argument in another context.
Nu ska jag gå vidare men det här ska vi diskutera igen i ett annat sammanhang.
EnglishHowever, as the situation stabilised, it was possible for this fishery to resume again.
Men då situationen stabiliserades var det möjligt att återuppta detta fiske igen.
EnglishBoth sides need to resume negotiations on the peace process without further delay.
Båda sidor måste utan ytterligare dröjsmål återuppta förhandlingarna om fredsprocessen.
EnglishWe resume our sitting with one-minute speeches on matters of political importance.
– Vi återupptar vårt sammanträde med anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.
EnglishAt 9.00 p. m. we shall resume the sitting, which will begin with a joint debate.
21.00 kommer sammanträdet att återupptas, och det kommer att inledas med gemensam debatt.
EnglishI give him the floor now, and immediately after his speech we shall resume the debate.
Jag ger honom ordet nu. Debatten återupptas omedelbart efter hans anförande.
English   The debate is interrupted for voting time and will resume at 3 p.m.
   – Sammanträdet avbryts för omröstningen och kommer att återupptas kl. 15.00.
EnglishHere again, the political dimension should resume its due place on the international stage.
Här måste politiken på nytt återta sina rättigheter på den internationella scenen.
EnglishWe did all we could to enable the Commission to resume the programmes.
Vi har gjort allt för att ge kommissionen möjlighet att återuppta programmen.
English   – We will now interrupt this debate, which will resume at 3 p. m.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishIf a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
Om en debatt måste avbrytas och återtas efter frågestunden, må så vara.
EnglishI had in fact announced that the voting would resume immediately after the formal sitting.
Jag hade tydligt meddelat att omröstningen skulle återupptas direkt efteråt.
EnglishAt 9.00 p.m. we shall resume the sitting, which will begin with a joint debate.
Kl. 21.00 kommer sammanträdet att återupptas, och det kommer att inledas med gemensam debatt.
EnglishWe also called for the Chinese to resume negotiations with the Dalai Lama.
Vi uppmanade även kineserna att återuppta förhandlingar med Dalai Lama.
EnglishWe shall resume our work at 3 p.m. with statements on the preparation of the G20 Summit.
Vi återupptar sammanträdet kl. 15.00 med uttalanden om förberedelserna inför G20-mötet.