"quiet" - Svensk översättning

EN

"quiet" på svenska

volume_up
quiet {substantiv}
SV

EN quiet
volume_up
{substantiv}

quiet
volume_up
stillhet {utr.} (lugn, ro)
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.
quiet (även: silence)
Please be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
Jag ber ledamöterna iaktta tystnad så att vi kan höra kommissionärens förklaringar.
I would ask you to be quiet, because we should like to hear what Mrs Ryynänen has to say.
Jag ber er om tystnad, ledamöter, eftersom ordförandeskapet vill höra Ryynänens inlägg.
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.

Användningsexempel för "quiet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
EnglishBut away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats
EnglishWorship with communion in Quiet room C302, Mondays  even weeks at 12:30-13:00
Andakt med nattvard i Andrummet C302, måndagar jämna veckor kl 12.30-13.00
EnglishBut things have been far from quiet when it comes to human rights violations.
Men det har inte förblivit lugnt vad gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishGiving them four hours of quiet time at the office is going to be incredibly valuable.
Att ge dem fyra timmar av lugn och ro på kontoret kommer att vara så otroligt värdefullt.
EnglishNothin ' I like better than stayin ' home on a quiet night watchin ' a good movie on my DVD.
Det finns inget som är så skönt som som en hemmakväll med en bra dvd-film.
EnglishThe value of this is easy to underestimate, because good health is quiet.
Värdet av detta är lätt att underskatta, eftersom hälsan tiger still.
EnglishIt is therefore a quiet, low consumption and, at the same time, safe tyre.
Det är alltså ett tyskt, bränslesnålt och samtidigt säkert däck.
EnglishThose are now with the Council and everything has suddenly gone quiet.
De handlar om avskaffande av personkontrollen vid de inre gränserna.
EnglishSo keep quiet and leave the politics to other people who have a better understanding of the situation'.
Så håll er lugna och lämna politiken till andra som bättre förstår situationen.”
English  Nolleperioden with Midnight church outside STUK, Dirty Dancing, Open Quiet Room and Nollespexet
 Nolleperioden med Nattkyrka utanför STUK, Dirty Dancing, Öppet Andrum och Nollespexet
EnglishAnd Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Och Nathaniels maniska ursinne förvandlades till förståelse, en stilla nyfikenhet och grace.
EnglishThat is what Mr Prodi attempted to say and he was made to keep quiet.
Det var detta som Prodi försökte säga, och man fick honom att tiga.
EnglishThat is good news, because pensioners like peace and quiet.
Det är mycket bra, för pensionärerna vill inte bli alltför störda av buller.
EnglishToday, we can adopt a position on the Caudron proposal in peace and quiet.
Idag kan vi i lugn och ro ta ställning till Caudronförslaget.
EnglishBut let those who want to work here on a Friday do so in peace and quiet.
Men låt dem som vill arbeta här på fredagarna arbeta i fred.
EnglishIf friends keep quiet in front of each other, they are doing the wrong thing.
Om vänner börjar tiga för varandra så är de på fel väg.
EnglishI think that if we support this ban, there will be quiet relief right across Europe.
Jag anser att om vi stöder detta förbud, så kommer man att känna lättnad i all tysthet runt om i Europa.
EnglishAfterwards, you told us 'well, nobody can stop me seeing the Dalai Lama on the quiet in Gdańsk'.
I efterhand sade ni: ”Ingen kan hindra mig från att träffa Dalai Lama i all tysthet i Gdańsk.”
English(The President interrupted the speaker to call for quiet in the Chamber.)
(Talmannen avbröt talaren och bad om ordning i kammaren.)