"quiet" - Svensk översättning

EN

"quiet" på svenska

volume_up
quiet {substantiv}
SV

EN quiet
volume_up
{substantiv}

quiet
volume_up
stillhet {utr.} (lugn, ro)
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.
quiet (även: silence)
Please be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
Jag ber ledamöterna iaktta tystnad så att vi kan höra kommissionärens förklaringar.
I would ask you to be quiet, because we should like to hear what Mrs Ryynänen has to say.
Jag ber er om tystnad, ledamöter, eftersom ordförandeskapet vill höra Ryynänens inlägg.
If you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Om ni inte kan få total tystnad, så satsa på stillhet, det går utmärkt.

Användningsexempel för "quiet" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd then Emme is ready to express her thoughts in a quiet murmur of mathematics.
Rätt som det är Emme färdig att formulera sina tankar i ett lågmält matteprat.
EnglishPlease sit down and be quiet for another eight minutes or leave the Chamber.
Var snälla och sitt ned och var tysta ytterligare åtta minuter eller lämna kammaren.
EnglishBut away from all the frantic pace of the new time there was a place of quiet,
Men borta från det hetsiga löpandet i den nya tiden fanns en lugnets plats
EnglishWorship with communion in Quiet room C302, Mondays  even weeks at 12:30-13:00
Andakt med nattvard i Andrummet C302, måndagar jämna veckor kl 12.30-13.00
EnglishBut things have been far from quiet when it comes to human rights violations.
Men det har inte förblivit lugnt vad gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishTherefore, quiet please.
– Åhörarläktaren deltar inte i sammanträdet, så jag ber er att vara tysta.
EnglishWe are not going to continue the sitting until you sit down and be quiet.
Vi kommer inte att fortsätta sammanträdet förrän ni sitter ned och är tysta.
EnglishThe Socialists keep rather quiet about media pluralism in these countries.
Socialdemokraterna är ganska tysta när det gäller mångfalden i medierna i dessa länder.
EnglishDiplomacy - quiet diplomacy - has a better chance of achieving what we want to achieve.
Diplomati - tyst diplomati - har större chans att åstadkomma det vi vill.
EnglishGiving them four hours of quiet time at the office is going to be incredibly valuable.
Att ge dem fyra timmar av lugn och ro på kontoret kommer att vara så otroligt värdefullt.
EnglishUnfortunately, President Mbeki has achieved nothing with his years of quiet diplomacy.
Tyvärr har inte president Thabo Mbeki åstadkommit någonting med sina år av tyst diplomati.
EnglishNothin ' I like better than stayin ' home on a quiet night watchin ' a good movie on my DVD.
Det finns inget som är så skönt som som en hemmakväll med en bra dvd-film.
English(Uproar) Madam President, please ask my Italian friends to be quiet.
(Tumult) Fru ordförande! Jag vill att ni får mina italienska vänner tysta.
EnglishThe value of this is easy to underestimate, because good health is quiet.
Värdet av detta är lätt att underskatta, eftersom hälsan tiger still.
EnglishIt is therefore a quiet, low consumption and, at the same time, safe tyre.
Det är alltså ett tyskt, bränslesnålt och samtidigt säkert däck.
EnglishThose are now with the Council and everything has suddenly gone quiet.
De handlar om avskaffande av personkontrollen vid de inre gränserna.
English  Nolleperioden with Midnight church outside STUK, Dirty Dancing, Open Quiet Room and Nollespexet
 Nolleperioden med Nattkyrka utanför STUK, Dirty Dancing, Öppet Andrum och Nollespexet
EnglishI had to keep calling the House to order to give the speakers some quiet in which to speak.
Jag tvingades att begära tystnad i kammaren för att talarna skulle kunna tala i lugn och ro.
EnglishSo keep quiet and leave the politics to other people who have a better understanding of the situation'.
Så håll er lugna och lämna politiken till andra som bättre förstår situationen.”
EnglishAnd Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Och Nathaniels maniska ursinne förvandlades till förståelse, en stilla nyfikenhet och grace.