EN pursued
volume_up
{adjektiv}

pursued
volume_up
jagad {adj.}

Synonymer (engelska) till "pursued":

pursued
English

Användningsexempel för "pursued" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Detta mål måste alltid eftersträvas när det gäller den nationella behörigheten.
EnglishJust a few, words, now, Mr President, on the policy pursued within the Commission.
Nu, herr ordförande, några ord om den politik som genomförts inom kommissionen.
EnglishWe can be quite satisfied with the policy against acidification pursued hitherto.
Den politik som hittills förts mot försurningen kan vi vara ganska nöjda med.
EnglishI congratulate her for the enthusiasm with which she has pursued her agenda.
Jag gratulerar henne till den entusiasm hon visat vid följandet av sin dagordning.
EnglishThe strategy pursued so far on Afghanistan has not brought the expected results.
Strategin för Afghanistan har hittills inte lett till förväntade resultat.
EnglishMany politicians from Kosovo are also saying that this process can be jointly pursued.
Många politiker från Kosovo säger också att denna process kan drivas gemensamt.
EnglishWe have certainly pursued the importance of ratification with the United States.
Vi har naturligtvis drivit frågan om hur viktig ratificeringen är med Förenta staterna.
EnglishIt is our duty to put an end to this suicidal policy that is being pursued by Europe.
Det är vår skyldighet att sätta stopp för denna självmordspolitik som EU bedriver.
EnglishIt needs to be pursued through both political dialogue and joint initiatives.
Det måste eftersträvas både genom politisk dialog och gemensamma initiativ.
EnglishAll the activities pursued by the Member States also benefit the European Union.
Alla åtgärder från medlemsstaternas sida gagnar även Europeiska unionen.
EnglishIf that condition is met, important avenues will open up here, and they must be pursued.
Under denna förutsättning finns det här viktiga möjligheter som måste utvecklas.
EnglishThe ambition to gain an EU seat within an enlarged Security Council has to be pursued.
Ambitionen att EU ska få en plats i ett utökat säkerhetsråd måste fullföljas.
EnglishMr Färm and Mrs Carlsson have already clarified the way in which it should be pursued.
Än en gång alltså, det är mycket förståeligt att den hälsopolitiken förs i Sverige.
Englishmeasures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.
åtgärder som understöder, kompletterar och övervakar medlemsstaternas politik.
EnglishSo once again, it is very understandable that that health policy is pursued in Sweden.
Än en gång alltså, det är mycket förståeligt att den hälsopolitiken förs i Sverige.
EnglishThere is no indication whatsoever that such a policy is in fact being pursued.
Det finns inga som helst tecken på att en sådan politik förs i praktiken.
EnglishMr Färm and Mrs Carlsson have already clarified the way in which it should be pursued.
Det sätt på vilket den måste föras har redan nämnts av Färm och av Carlsson.
EnglishIf they knew they would be pursued in their own countries they would think twice.
Om de visste att de skulle jagas i det egna hemlandet skulle de tänka sig för två gånger.
EnglishI believe that this policy should also be pursued further in relation to aid policy.
En sådan politik måste enligt mitt förmenande föras även i fråga om biståndspolitiken.
EnglishIt was agreed that new ways to cooperate on crisis management should be pursued.
Man enades om att eftersträva nya samarbetsmetoder för krishantering.