"pull system" - Svensk översättning

EN

"pull system" på svenska

volume_up
pull system {substantiv}

EN pull system
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

pull system

Användningsexempel för "pull system" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is necessary to provide a legal basis for pull until the push system is in place.
Det är nödvändigt att skapa en rättslig grund för ”pull”-systemet tills ”push”-systemet finns på plats.
EnglishIt must not take place automatically (the ‘pullsystem).
Detta får inte ske automatiskt (det s.k. ”pull”-systemet).
EnglishI return to Mrs Boogerd-Quaak's comment on an international agreement that would legalise the pull system.
Jag återvänder till Johanna Boogerd-Quaaks kommentar om ett internationellt avtal som legaliserar ”pull”-systemet.
EnglishA prompt changeover from the ‘pull’ to the ‘push’ system is necessary in order to remedy the lack of data protection.
En skyndsam övergång från ”pull-” till ”push-systemet” är nödvändig för att avhjälpa bristen på dataskydd.
EnglishThe pull system is no longer acceptable, since, as is well known, the push system ought already to have been introduced in the previous agreement.
Pull-systemet kan inte längre accepteras eftersom det, vilket är välkänt, redan borde ha införts i det föregående avtalet.
EnglishThose air carriers not already pushing the data will go from a 'pull' to a 'push' system as soon it becomes technically feasible.
De lufttrafikföretag som inte redan gjort det kommer att gå över från ett ”pull”- till ett ”push”-system så snart det blir tekniskt möjligt.
EnglishI know we have the 'push system' and the 'pull system' and so on, but what kind of criteria are laid down for the use of the data?
Jag vet att vi har ”exportsystemet” och ”importsystemet” och så vidare, men vilka kriterier har fastställts för användningen av uppgifterna?
EnglishI know we have the ‘ push system’ and the ‘ pull system ’ and so on, but what kind of criteria are laid down for the use of the data?
Jag vet att vi har ” exportsystemet ” och ” importsystemet ” och så vidare, men vilka kriterier har fastställts för användningen av uppgifterna?
EnglishThe Commission has promised on several occasions that the current passive system for communicating data, the PULL system, would be replaced with an active system, the PUSH system.
Från kommissionens sida har man flera gånger lovat att det nuvarande passiva PULL-dataöverföringssystemet skall ersättas av ett aktivt system, PUSH-systemet.