EN pull
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

pull (även: account, advantage, asset, benefit)
pull (även: air, draft, draught, draw)
volume_up
drag {neut.}
It's marked by one lip corner pulled up and in.
Det utmärkande draget är att läppens ände dras upp och in.
pull (även: draft, drain, draught, drink)
volume_up
klunk {utr.}
pull (även: attraction, draught, draw, drawing)
pull (även: butt, ear, knob, lever)
volume_up
handtag {neut.}
pull
volume_up
bloss {neut.} [gam. mod.]
pull
pull (även: jerk, job, tug, wince)
pull

2. näringsliv

pull

Användningsexempel för "pull" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
(CS) Ta er samman, mina damer och herrar, och försök att tänka för en gångs skull!
EnglishMr Saryusz-Wolski, Mr Brok and others did not pull their punches in that respect.
Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok och andra skrädde inte orden i det avseendet.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Som ett led i handlingsplanen vill vi verkligen förstärka detta regionala samarbete.
EnglishBut it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.
Men den behöver det inte egentligen eftersom den, igen, långsamt reser sig upp.
EnglishWe must try to pull the Union and its citizens together and have genuine solidarity.
Vi måste försöka ena unionen och dess medborgare och ha en verklig solidaritet.
EnglishMr Schulz is also right to say that the Member States would not pull their weight.
Martin Schulz har också rätt i att medlemsstaterna inte kommer att göra sitt.
EnglishI will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Jag kommer att göra allt för det här och vi har hela morgondagen på oss också.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Så jag går in i arbetsrummet och tar fram en 7½ cm tjock hög med visitkort.
EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
Detta är en uppenbar pull-faktor, kanske den allra viktigaste när det gäller Kuba.
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the 'push-pull' aspect.
Jag anser att det finns en annan särskilt viktig fråga: ”Push-pull”-aspekten.
EnglishI personally deplore this and hope that our institution will pull itself together.
Personligen beklagar jag detta och hoppas att vår institution kommer att ta sig samman.
EnglishAfter all, the German car industry doesn't pull the German government's strings.
Den tyska regeringen är ju ingen marionett för den tyska bilindustrin.
EnglishThis is a clear pull factor, possibly the most important as far as Cuba is concerned.
Ytterligare 14 384 namnunderskrifter överlämnades i början av oktober 2003.
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the ‘ push-pull’ aspect.
Jag anser att det finns en annan särskilt viktig fråga: ” Push – pull ” – aspekten.
EnglishThe progress made by Macedonia in 2009 was also down to the EU's magnetic pull.
Makedoniens framsteg under 2009 berodde delvis på EU:s dragningskraft.
EnglishAfter all, the German car industry does n't pull the German government's strings.
Den tyska regeringen är ju ingen marionett för den tyska bilindustrin.
EnglishWe should, though, pull out all the stops to ensure that this trend is bucked.
Vi bör dock göra allt vi kan för att se till att den trenden stoppas.
EnglishWhen you are trying to pull together a negotiating position, lots of things are said.
När man försöker hålla ihop ett förhandlingsläge är det mycket som sägs.
EnglishAt last the Commission is starting to pull its finger out and will soon be appointing someone.
Äntligen börjar kommissionen få ändan ur vagnen och kommer snart att utse någon.
EnglishNow it is time, however, to pull ourselves together and show the required leadership.
Men nu är det dags att sluta deppa och i stället visa detta ledarskap.