"proverb" - Svensk översättning

EN

"proverb" på svenska

volume_up
proverb {substantiv}

EN proverb
volume_up
{substantiv}

proverb
volume_up
ordspråk {neut.} (gammalt talesätt; tänkespråk)
Nowhere is this proverb better illustrated than in the case of driftnets.
Aldrig har detta ordspråk illustrerats bättre än vad gäller drivgarn.
This is a proverb that applies very well to the Commission and to Commissioner Mandelson.
Detta ordspråk stämmer väldigt bra in på kommissionen och kommissionsledamot Peter Mandelson.
None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .
Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .

Synonymer (engelska) till "proverb":

proverb

Användningsexempel för "proverb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishMr President, there is a German proverb that says good things are worth waiting for.
Herr talman! Ett tyskt ordstäv lyder: Det som tar tid på sig, blir bra i slutändan.
EnglishA Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.
Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle.'
Dessutom lyder ett franskt talesätt: "Plaie d'argent n'est jamais mortelle. "
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle
Dessutom lyder ett franskt talesätt: " Plaie d ' argent n ' est jamais mortelle. "
EnglishWhere I come from there is a proverb which says that the best is the enemy of the good.
I mina hemtrakter finns det ett talesätt som lyder ?det bästa är det godas fiende?.
English(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.
(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.
EnglishHowever, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.
Och det skulle vara bra om EU höll vissa officiella uttalanden från Moskva i åtanke.
EnglishHowever, according to an excellent proverb, prevention is better than cure.
Men enligt ett utmärkt ordspråk är det bättre att förebygga än att bota.
EnglishPractice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.
Övning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.
EnglishNone of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .
Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .
EnglishHowever, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.
Men det finns ett bra ryskt ordspråk som lyder: ”Gud räddar dem som räddar sig själva.”
EnglishWe might remember the old Japanese proverb which says, 'The traveller knows no shame' .
Vi kan erinra om ett gammalt japanskt ordspråk som säger: "resan är ovetande om skammen".
EnglishAccording to the Latin proverb, 'If you want peace, prepare for war.'
Det finns ett latinskt talesätt som lyder: ”Om du vill ha fred, förbered dig för krig.”
EnglishThe German proverb states: 'Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück '.
Det tyska ordspråket lyder: " Den som inte går framåt, går tillbaka" .
EnglishAn old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Ett gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.
EnglishIt brings to mind the old proverb, ‘prevention is better than cure’.
Det får mig att tänka på det gamla talesättet ”bättre förebygga än bota”.
EnglishMr President, 'a good priest learns until death' says the Hungarian proverb.
(EN) Herr talman! ”En god präst fortsätter att lära ända till döden” lyder ett ungerskt ordspråk.
EnglishAs the Polish proverb says: 'He who gives quickly gives twice.'
Som det polska ordspråket säger: ”den som ger snabbt ger dubbelt så mycket”.
EnglishA popular Italian proverb says: ‘Every law has its loophole.’
Det finns ett populärt italienskt talesätt som lyder: ”Varje lag har sitt kryphål.”