EN to pour
volume_up
[poured|poured] {verb}

1. allmänt

to pour (även: to infuse, to stick, to lave)
We do not want to pour extra water into barrels that are already full, since in the end this will cause them to overflow.
Vi vill inte hälla mer vatten i hinkar som redan är fulla, eftersom de då till slut kommer att svämma över.
Mr President, if an Irishwoman may intrude on this debate and pour oil on troubled waters, I will confine myself to European topics.
Herr ordförande, om en irländska kan få komma in och gjuta olja på de upprörda vågorna genom att bara hålla sig till gemenskapsfrågorna.
In regard to solidarity with the weakest, there is nothing worse than pouring foodstuffs into car petrol tanks and watching people die from hunger.
När det gäller solidaritet med de svagaste finns det inget värre än att hälla livsmedel i bensintankarna på bilar och stå och titta på medan människor dör av hunger.
This would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
Det skulle göra det möjligt att få hundratals miljarder att strömma tillbaka till EU:s ekonomi.
Then all this money started pouring in.
Då började pengarna strömma in.
However, these are hardly going to come pouring in if the risk of unbundling, and hence a weakened economic position, is hanging over them.
Investeringarna kommer knappast att strömma in om risken för uppdelning är överhängande och företagen därmed får en försvagad ekonomisk ställning.
to pour (även: to run, to stream)
The Western military/ industrial complex had a field day and poured its weapons into Baghdad.
Västvärldens militärindustriella komplex hade en lycklig period och lät sina vapen flöda till Bagdad.
The Western military/industrial complex had a field day and poured its weapons into Baghdad.
Västvärldens militärindustriella komplex hade en lycklig period och lät sina vapen flöda till Bagdad.
to pour (även: to gush, to start, to weld)
The Government of Sudan is pouring its troops into the region and the extension of the African Union’ s mandate by three months is only a breathing space.
Sudans regering låter sina trupper välla in i regionen och förlängningen av Afrikanska unionens mandat med tre månader är endast ett andrum.
The Government of Sudan is pouring its troops into the region and the extension of the African Union’s mandate by three months is only a breathing space.
Sudans regering låter sina trupper välla in i regionen och förlängningen av Afrikanska unionens mandat med tre månader är endast ett andrum.
to pour
to pour (även: to bucket down)
to pour
to pour

2. "rain"

to pour
volume_up
ösa ned {vb} (regn)

Användningsexempel för "to pour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Därför smärtar det mig desto mer att tvingas leverera en kalldusch i denna fråga.
EnglishPresident Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
Herr Barroso! En kommissionsledamots roll är inte att gjuta olja på elden.
EnglishWithout them, all the funds that Europe can pour into the Member States will be pointless.
Utan dem blir alla medel som EU kan pumpa in i medlemsstaterna helt meningslösa.
EnglishGiven how much we pour out here in the EU, we should easily be able to fill the glass.
Så mycket som vi serverar här i EU, så borde vi lätt kunna fylla glaset.
EnglishThis is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
Det är ännu viktigare eftersom de försöker gjuta olja på vågorna.
EnglishThese national ritualistic chants that we have at Summit meetings pour poison on our plans.
Dessa nationella ritualistiska litanior som vi har vid toppmötena förgiftar våra planer.
EnglishObviously, you can pour however much you like into something like this, but is it wise?
Man kan naturligtvis fylla på hur mycket som helst i åtgärder som dessa, men är det vettigt?
EnglishPerhaps an extension of the Bureau pour la Belgique could be envisaged.
Man kanske skulle kunna skapa en utvidgning av presidiet för Belgien?
English(DE) Mr President, I am afraid that I am going to be the person to pour cold water on this.
(DE) Herr talman! Jag är rädd för att jag måste dämpa förväntningarna.
EnglishYou'd have a plate of spaghetti, and you would pour it on, right?
Du har en tallrik med spaghetti, och så häller du på såsen, eller hur?
EnglishMr de Gaulle was happy to pour contempt on the idea of subsidiarity.
De Gaulle gladde sig åt vår ringaktning för subsidiaritetstanken.
EnglishHe does so smoothly and shrewdly and the results just pour out.
Han gör det smidigt och skarpsinnigt och resultat blir utmärkt.
EnglishBut as you yourself have said: travailler plus pour gagner plus.
Men, som ni själv säger: travailler plus pour gagner plus.
EnglishThey pour shame on the inaction of governments in Council.
De vanärar regeringarna och deras brist på handling i rådet.
EnglishBut let us pour a little oil on the waters now, so that we do not get ourselves worked up at this early stage.
Men nu får vi sänka värmen så att inte kitteln kokar över redan nu!
EnglishNonsense about Europe may pour from his lips but at least they can help ensure that he does not choke on it.
De kan i alla fall se till att han inte kvävs av det struntprat om EU som sprutar ur munnen på honom.
EnglishNow, I didn't start this fire, but I did pour petrol on it.
Jag tände inte elden, men jag hällde bensin på den.
EnglishI must, of course, pour just a little cold water on one point.
På en punkt måste jag dock göra ett förbehåll.
EnglishIt is not enough simply to pour money into the system.
Det räcker inte att bara pumpa in pengar i systemet.
EnglishWill we remember the well-known phrase 'bon pour l'orient'?
Minns vi den välkända frasen bon pour l'orient?