"postulate" - Svensk översättning

EN

"postulate" på svenska

volume_up
postulate {substantiv}

EN postulate
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

postulate
The measures are generally depicted as fundamental postulates, with no need to describe their expected benefit.
Åtgärderna framställs i allmänhet som grundläggande postulat vars förväntade fördelar inte behöver beskrivas.

2. teknik

postulate

Synonymer (engelska) till "postulate":

postulate

Användningsexempel för "postulate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis report is based on the following postulate: culture and the economy have today become inseparable.
Detta betänkande grundar sig på följande förutsättningar: Kulturen och ekonomin har i dag blivit oskiljaktiga.
EnglishNeither the status quo nor the postulate of deeper integration bringing indisputable benefits can or should be regarded as sacrosanct by any European democrat.
Varken status quo eller antagandet att djupare integration skapar otvetydiga fördelar kan eller bör betraktas som okränkbara av någon europeisk demokrat.
EnglishAnd that means that if we want to avail ourselves of it, we're allowed to postulate chemical events in the origin of life which have a probability as low as one in 100 billion billion.
Och det betyder att vi, om vi vill, får utgå från att det fanns kemiska händelser vid livets uppkomst som har en sannolikhet så låg som en på 100 miljarders miljarder.