"portrait" - Svensk översättning

EN

"portrait" på svenska

volume_up
portrait {substantiv}

EN portrait
volume_up
{substantiv}

portrait (även: picture)
And lastly, the only portrait of a male that Leonardo painted, "The Musician."
Och det enda mansporträtt Leonardo målade, "Porträtt av en musiker".
This is a portrait by a photographer named Phil Toledano.
Det här är ett porträtt av en fotograf vid namn Phil Toledano.
His Majesty commanded me... to paint a portrait of Concubine Li as a gift to the Prince of Dasar.
Hans Majestät beordrade mig... att måla ett porträtt av konkubin Li som en gåva till Prinsen av Dasar.
portrait
volume_up
bild {utr.} [bild.]
portrait (även: description, picture, portrayal, story)
portrait (även: copy, image, picture, representation)
volume_up
avbild {utr.}

Synonymer (engelska) till "portrait":

portrait

Användningsexempel för "portrait" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSuppose you have a 10-page document in portrait (vertical) format, in Default page format.
Du har t.ex. ett 10 sidor långt dokument i stående format, med sidformatet Standard.
EnglishEven this well-known portrait is not accepted by many art historians.
Inte ens det här välkända porträttet accepteras av alla konsthistoriker.
EnglishSelect this option if you want to display and print the document vertically (portrait format).
Välj det här alternativet om dokumentet ska skrivas ut i stående format (höjdformat).
EnglishI hope that we will be able to see, by the beginning of the year 2000, a much larger portrait of Europe.
Jag hoppas att vi i början av år 2000 får en mer omfattande europeisk fresk.
EnglishActivate this radio button if the document is to be shown or printed in the portrait format.
Ange i detta alternativfält om dokumentet ska visas eller skrivas ut i stående format (portrait).
EnglishSelect this option field to print in the portrait format.
Välj det här alternativfältet om Du vill skriva ut i stående format.
EnglishAll we did was look for portraits that had the characteristics of a self-portrait, and look, they are very similar.
Allt vi letade efter var bilder som var gjorda som självporträtt, och titta, de liknar varandra!
EnglishIf you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other.
Om du skriver ut ett dokument i stående format skrivs två motstående sidor i prospektet ut bredvid varandra.
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Bland annat finns det risk för att den avbildning av Kemal Atatürk som finns på 1–liramyntet förväxlas med kung Albert II.
EnglishFor example, the portrait of Kemal Atatürk displayed on the one-lira coin can easily by mistaken for King Albert II.
Problem uppstår även i bankernas sorteringsapparater för att inte tala om den vanlige medborgaren som kanske inte ens är medveten om denna risk för förväxling.
EnglishYou can select the margins, the paper format, portrait or landscape format, headers and footers, division into columns and the order of footnotes.
Du bestämmer bl.a. marginaler, pappersformat, stående och liggande format, sidhuvuden och sidfötter, indelning i kolumner och placeringen av fotnoter.
EnglishHowever, great powers also have certain similarities, and I hope that many of you may soon get to see the programme broadcast by the channel ARTE on the portrait of Henry Kissinger.
Stormakter har emellertid även vissa likheter, och jag hoppas att många av er snart får möjlighet att se programmet på ARTE om Henry Kissinger.
EnglishNote that the Landscape or Portrait page orientation set in the printer properties should correspond to the page format under Format - Page.
Tänk på att sidorienteringen stående eller liggande format som du kan ställa in i skrivaregenskaperna, måste stämma överens med det sidformat som du har ställt in med hjälp av Format - Sida.
EnglishI would like to say to the Council that you very much like to be included in the family portrait after having approved the Treaty of Lisbon and succeeded in agreeing on the 2020 strategy.
Låt mig säga till rådet att ni tycker mycket bra om att stå på familjeporträttet när ni har godkänt Lissabonfördrag och när ni har lyckats enas om 2020-strategin.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, over 100 years ago, Mr Blair’s fellow countryman, Charles Dickens, gave us a portrait of the current British Prime Minister in ‘A Christmas Carol’.
Herr talman, mina damer och herrar! För mer än hundra år sedan porträtterade Tony Blairs landsman Charles Dickens den dåvarande brittiske premiärministern i ”En julsaga”.