EN

plot {substantiv}

volume_up
1. allmänt
I do not believe that there is a plot behind globalisation.
Jag tror inte att det finns någon komplott bakom globaliseringen.
The time has now come to redress the harm done by what can only be called an anti-Strasbourg plot.
Det är nu dags att gottgöra för vad som måste kallas en komplott mot Strasbourg.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
Enligt min åsikt är detta bara en usel politisk komplott.
To my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Till mina euroskeptiska vänner vill jag säga att detta inte är någon subversiv sammansvärjning.
Khartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Regeringen i Khartoum har fördömt överföringen genom att tala om en sammansvärjning uttänkt av Västvärlden.
In the seventies, Ethiopia was the victim of a communist plot, involving the Kremlin and Cuba.
På sjuttiotalet utsattes Etiopien för en kommunistisk sammansvärjning där Kreml och Kuba var inblandade.
Indeed, which country would not protect itself from outside plotting?
Vilket land skulle när allt kommer omkring inte skydda sig självt från en utrikes konspiration?
plot (även: lot)
plot (även: patch)
Mumia Abu-Jamal, a black journalist sentenced to death in 1982 as a result of a plot by police and judiciary and a travesty of justice, has become a symbol of the fight against the death penalty.
Den svarta journalisten, Mumia Abu-Jamal, som dömdes till döden 1982 efter en polisiär och rättslig intrig och en parodisk rättegång har blivit en symbol för kampen mot dödsstraffet.
2. litteratur

Användningsexempel för "plot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCoordination of the plot, getting the story right, seems to me to be extremely important.
Samordningen av intrigen, att få till handlingen, anser jag vara oerhört viktigt.
EnglishAnd then the plot thickened: when the concert finished, you said, they turned it right down.
Sedan tätnade intrigen – när konserten var slut sa ni att de stängde av den helt.
EnglishA framework has had to be established in order for us to plot Europe's future.
Vi var tvungna att upprätta en struktur för att kunna ta itu med Europeiska unionens framtid.
EnglishThe time has now come to redress the harm done by what can only be called an anti-Strasbourg plot.
Det är nu dags att gottgöra för vad som måste kallas en komplott mot Strasbourg.
English. ~~~ But if you look more closely, the plot actually thickens.
Vi är i huvudsak mot lögner Men om du tittar närmare på det, tätnar spänningen faktiskt.
EnglishIn reality, there is a sub-plot, primarily in shrimp-fishing.
I praktiken finns också ett underliggande problem, framförallt vad gäller räkfisket.
EnglishI'm boggled at how much he and his associates needed to know in order to plot this out.
Jag förundras över hur mycket han och hans kolleger var tvungna att veta för att genomföra detta.
EnglishTo my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Till mina euroskeptiska vänner vill jag säga att detta inte är någon subversiv sammansvärjning.
EnglishIt may be a plot by the PPE-DE Group to win the next vote, but something has gone wrong.
Det kan vara en kupp av PPE-DE-gruppen för att vinna nästa omröstning, men någonting har gått fel.
EnglishThere have been many very interesting turns in the plot.
För det tredje vägrade kommissionen att gå tillbaka till första behandlingen.
EnglishKhartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
Regeringen i Khartoum har fördömt överföringen genom att tala om en sammansvärjning uttänkt av Västvärlden.
EnglishThe summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
Toppmötet blir en ypperlig möjlighet att utarbeta vägen framåt.
EnglishI do not know whether they are guilty, but that plot did not succeed.
Jag vet inte om de är skyldiga men den planen lyckades inte.
EnglishNow, who was the mastermind... in the meat-soaking plot against Hank?
Vem var hjärnan nu då... i köttdränkar komplotten mot Hank?
EnglishIn my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
Enligt min åsikt är detta bara en usel politisk komplott.
EnglishIt'll do this for weeks, until it kind of gradually loses the plot.
Den gör detta i veckor tills den gradvis släpper beteendet.
EnglishI do not believe that there is a plot behind globalisation.
Jag tror inte att det finns någon komplott bakom globaliseringen.
EnglishThis suggests that the PPE-DE Group has completely lost the plot.
Det tyder ju på att PPE-DE-gruppen är helt ute och reser.
EnglishIn the seventies, Ethiopia was the victim of a communist plot, involving the Kremlin and Cuba.
På sjuttiotalet utsattes Etiopien för en kommunistisk sammansvärjning där Kreml och Kuba var inblandade.
EnglishIf any of you remembers the Christmas Day bomb plot: there's a man called Anwar al-Awlaki.
Om någon minns den misslyckade bombförsöket mot Flight 253: Det började med en man som heter Anwar al-Awlaki.

"plot a graph" på svenska

plot a graph
Swedish
  • plotta ett diagram
  • rita ett diagram
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "plot":

plot