"pliable" - Svensk översättning

EN

"pliable" på svenska

Användningsexempel för "pliable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPhthalates are chemicals that are added to plastic products, in particular those made of PVC, to make them more pliable.
Ftalater är kemikalier som tillsätts i plastprodukter, i synnerhet i sådana som tillverkas av PVC, för att göra dem mjukare.
EnglishInstead, they try to make democracy pliable, and without doubt this is the true reason, let us say, for the weakening of the press, even beyond the competition of modern technology.
Man eftersöker snarare en uppmjukning av demokratin, och det är utan tvivel det verkliga skälet till försvagningen av pressen, det överträffar t.o.m. konkurrensen från den moderna tekniken.

Synonymer (engelska) till "pliable":

pliable