"pleasure" - Svensk översättning

EN

"pleasure" på svenska

volume_up
pleasure {substantiv}

EN pleasure
volume_up
{substantiv}

pleasure (även: delight, enjoyment, fun, indulgence)
volume_up
nöje {neut.}
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Det skall bli mig ett sant nöje att skicka handlingsreglerna till ministern.
It has been a genuine pleasure to be a member of the conciliation delegation.
Det har varit ett stort nöje att vara ledamot i delegationen till förlikningskommittén.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Det är ett särskilt nöje för mig att tala vid sidan av ordförande José Manuel Barroso.
Latvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Lettland noterar med glädje kommissionens förslag i detta avseende.
To conclude, the European Socialists will take great pleasure...
Avslutningsvis är det med stor glädje som de franska socialisterna...
When that happens for once, it is naturally a pleasure for me to take note of it.
När det sker någon gång, tar jag naturligtvis med stor glädje åt mig det.
pleasure (även: volition, will, will power)
volume_up
vilja {utr.}
Can I say of Mr Brinkhorst that, as Margaret Thatcher said of Mikhail Gorbachev, he was a man it was a pleasure to work with.
Om Brinkhorst skulle jag vilja säga det som Margaret Thatcher sade om Michail Gorbatjov, att han var en man det var ett nöje att arbeta med.
(PL) Mr President, I would like once again to express my pleasure at the importance that the Community attaches to the need for innovation in Europe.
Jag skulle åter vilja uttrycka min glädje över den vikt som gemenskapen fäster vid behovet av nyskapande inom EU.
The Council must now demonstrate its will to produce results so that we can together take pleasure in the climate package as the best Christmas present this year.
Nu måste rådet visa sin vilja att uppnå resultat så att vi tillsammans kan glädja oss åt klimatpaketet som årets bästa julklapp.
pleasure (även: buzz, gusto)
One of the most common ones is happiness and pleasure.
En av de vanligaste sammanblandningarna är lycka och välbehag.
Like, you can feel intense pleasure and some others around you can be suffering a lot. ~~~ Now, what, then, will be happiness?
Som att du kan känna intensiv välbehag och andra runtomkring dig kan lida en hel del Nu är frågan, vad är då lycka?
But, if you look at the characteristics of those two, pleasure is contingent upon time, upon its object, upon the place.
Men om du tittar på det utmärkande hos dessa två, välbehag beror på tid, beror på objektet ifråga, beror på omgivningen.
pleasure (även: appetite, bent, desire, inclination)
volume_up
lust {utr.}
Passion and that the work is meaningful and filled with pleasure is important for today's workers.
Passion och att arbetet är lust- och meningsfyllt är viktigt för dagens arbetstagare.
pleasure (även: request, wish)
pleasure (även: attraction, buzz, charm, delight)
volume_up
behag {neut.}
I know that this is a problem for the governments who say that there is not enough money, but we have the pleasure of living long, comfortable lives.
Jag vet att regeringarna, som säger att det inte finns pengar, inte tycker om detta, men vi finner behag i att leva länge och väl.
pleasure (även: craving, desire, appetence)
volume_up
åtrå {utr.}
pleasure (även: discretion)
pleasure

Synonymer (engelska) till "pleasure":

pleasure

Användningsexempel för "pleasure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has been a great pleasure working with Javier Solana over the last five years.
Det har varit ett stort nöje att arbeta med Javier Solana under de senaste fem åren.
EnglishThe Commission has also taken cognisance of these two reports with great pleasure.
Kommissionen har också tagit del av dessa två betänkanden med stort intresse.
EnglishMr President, it gave me great pleasure to read the resolution before us here today.
Herr ordförande! Jag läste aningen road den resolution som här har lagts fram.
EnglishI am therefore sure that we will have the pleasure of hearing you in the future.
Därför är jag övertygad om att vi kommer att ha nöjet att höra er vid fler tillfällen.
EnglishI was indeed a few minutes late and did not have the pleasure of hearing her speech.
Jag blev några minuter försenad och fick inte förmånen att lyssna till hennes tal.
EnglishIt has been a great pleasure to work with you and I highly appreciate that.
Det har varit ett verkligt nöje att arbeta med er och jag har uppskattat det högt.
EnglishIt is my great pleasure to give the floor to the Prime Minster, António Guterres.
Jag har det stora nöjet att omedelbart ge ordet till premiärminister António Guterres.
EnglishI take genuine pleasure in the consensus that I feel exists in this House.
Jag gläds mycket uppriktigt åt den konsensus som jag känner finns här i kammaren.
EnglishWe now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
Nu får vi nöjet att än en gång lyssna till Europeiska unionens ungdomsorkester.
EnglishMr President, it is my great pleasure to invite you to address the House.
Herr president! Det är mitt stora nöje att välkomna er att tala här i kammaren.
EnglishIt was my very great pleasure to cooperate on this as one of the shadow rapporteurs.
Jag hade det stora nöjet att få vara delaktig i detta som en av skuggföredragandena.
EnglishIt is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Det är ett särskilt nöje för mig att tala vid sidan av ordförande José Manuel Barroso.
EnglishAffordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Under 2005 hade vi en 4-procentig tillväxttakt för antalet utländska besökare.
EnglishMadam President, it is a great pleasure to rise in support of Mr Ford's report.
Fru ordförande! Det är ett stort nöje att få uttala sig till stöd för Fords betänkande.
EnglishMadam President, it was with great pleasure that I voted for the Sörensen report.
Fru talman! Det var med stor glädje jag röstade för Sörensenbetänkandet.
EnglishMr President, pleasure boats generate a great deal of noise and pollution.
Herr talman! Fritidsbåtar väsnas en hel del och de smutsar ned enormt mycket.
EnglishIt was an excellent group and it was a real pleasure to work with together.
Det var en fantastisk grupp och det var ett verkligt nöje att arbeta med er.
EnglishI have had the pleasure and the honour of leading several visits to various countries.
Jag har haft äran och förmånen att leda flera delegationer till olika länder.
English. - Madam President, it is a pleasure to see you in the Chair.
för PSE-gruppen. - (EN) Fru talman! Det är ett nöje att se er i talmansstolen.
EnglishI shall await the judgement Members of this House on whether it is a pleasure for them.
Det ska bli spännande att höra om detta är ett nöje också för parlamentsledamöterna.