"plane" - Svensk översättning

EN

"plane" på svenska

volume_up
plane {substantiv}
volume_up
plane {substantiv} [förkortning]
SV

EN plane
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

plane (även: grade, level)
volume_up
nivå {utr.}
Rotate the object in the plane of the page by placing the cursor on one of the four corners and dragging it afterwards.
Rotera objektet på samma nivå som sidan genom att placera markören på ett av de fyra hörnen och sedan dra.
In addition, it emphasises the value of endogenous resources and places the contribution of renewable energies on a more realistic plane.
Dessutom betonas värdet av inhemska resurser och bidraget från förnybara energiformer läggs på en mer realistisk nivå.
To the point at which the planes start to fall out of the sky?
Till den nivå då flygplanen börjar ramla ner?
plane (även: area, bed, compass, extent)
volume_up
yta {utr.}
The polygon is " pulled " perpendicular to its plane by a certain amount into the third dimension.
Polygonen " dras " lodrätt i förhållande till sin yta till den tredje dimensionen.
Normally in the past, off-axis substrate (with a slight tilt between atomic plane and surface) has been used, a technique which causes problems when defects arise in the inclined atomic planes.
Normalt används substrat med svag lutning mellan atomplan och yta, så kallad off-axis, en teknik som medför problem då defekter uppstår i de lutande atomplanen.
plane (även: carpenter's plane)
volume_up
hyvel {utr.}
plane (även: plane tree)
volume_up
platan {utr.}

2. matematik

plane

3. luftfart

plane
And now a government plane is requesting permission to land here.
Nu ber ett regeringsägt flygplan om landningstillstånd.
For example, would you travel in a plane with a non-conventional pilot in the cockpit?
Skulle ni, som jämförelse, sätta er i ett flygplan som styrs av en icke-konventionell pilot?
When the plane arrived at Frankfurt airport, it was immediately surrounded by German police.
När Olympic Airways flygplan kom fram till Frankfurt, omringades det av tyska polismän.

Användningsexempel för "plane" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTherefore we need to integrate policies on a horizontal and vertical plane.
Därför måste vi integrera de politiska åtgärderna både horisontellt och vertikalt.
EnglishThese people are plane spotters, aviation enthusiasts, on holiday in Greece.
Dessa människor är " flygspanare" , flygentusiaster, på semester i Grekland.
EnglishThe pilot had already turned the plane around, and we weren't that far.
Piloten hade redan vänt flygplanet, och det var inte långt till flygplatsen.
EnglishThe plane was surrounded by police guards and he was told not to step off the plane.
Planet omringades av polis, och han fick order att inte lämna planet.
EnglishTwenty-two thousand children die each day, every day, a short plane journey from this building.
Tjugotvåtusen barn dör varje dag, varje dag, en kort flygresa från denna byggnad.
EnglishA solution must then be found on a political plane as a last resort.
Då måste det i sista instans och som slutgiltig lösning arbetas utifrån politiskt håll.
EnglishRemember the spectacle made of the British plane spotters in Greece.
Minns vilket spektakel det blev av de brittiska flygspanarna i Grekland.
EnglishWe want to see the whole of Europe and the whole world, but plane tickets are too expensive.
Vi vill se hela Europa och hela världen, men flygbiljetter är för dyra.
EnglishAnd it all started one day on a plane, on my way to TED, seven years ago.
Allt började en dag på flyget, på väg till TED, för sju år sedan.
EnglishAs far as I am concerned this also includes terrorist threats, cyber attacks and plane crashes.
Jag anser att även terroristhot, cyberattacker och flygkatastrofer ingår.
EnglishMy plane took off later than scheduled, which is why I was late.
Flygplanet var försenat vid starten, och jag hann därför inte hit i tid.
EnglishFor a fee, the organisation Trees for Travel plants trees after each plane trip you make.
Organisationen Trees for Travel planterar mot betalning träd efter varje flygresa som ni gjort.
EnglishIn fact, yesterday, a Turkish fighter plane threatened to force a Frontex helicopter to turn back.
I går hotade faktiskt ett turkiskt jaktplan att tvinga en Frontex-helikopter att vända.
EnglishNo one had conceived of using a fully loaded, large passenger plane as a weapon.
Ingen hade kunnat föreställa sig att man skulle använda ett stort fullastat passagerarplan som ett vapen.
EnglishI need you to take my bag back to the plane, keep the engine running.
För att ta min väska tillbaka till planet och hålla motorn igång.
EnglishYou screw up just this much, you'll be flying a cargo plane full of rubber dog shit out of Hong Kong.
Om du sjabblar får du flyga lastplan med gummihundskit från Hongkong.
EnglishWe thermoscanned Ross and his men before they boarded their plane.
Vi scannade Ross och hans män innan dom gick ombord på planet.
EnglishI asked smokers if they would fly on a smoke-filled plane and they said ‘ no’.
Det är medlemsstaterna som beslutar i denna fråga.
EnglishPersons with reduced mobility will no longer be groundlessly refused to book a flight or board a plane.
Detta kommer att sätta stopp för missförhållanden och diskriminering.
EnglishThe most successful plane it may be, but it is also perhaps the most heavily subsidised.
Det kan mycket väl vara det mest framgångsrika planet, men det kanske även är det allra tyngst statsstödda.