EN

placard {substantiv}

volume_up
placard (även: bill, poster)
placard (även: broadsheet, plate, poster)
(Several Members on the left held up placards denouncing the war in Iraq)
(Flera ledamöter från vänster höll upp plakat där man fördömde kriget i Irak.)
Once we even greeted him with placards as he entered this Chamber.
En gång hälsade vi honom rentav med plakat när han kom in här i kammaren.
(Members on the centre and left held up placards reading 'No to war' and 'Yes to old Europe')
(Ledamöter i mitten och till vänster höll upp plakat med texten ?Nej till krig?
placard (även: bill, card, plate, poster)
There are TV and cinema advertisements, posters at the airports and large placards.
Det blir TV- och bioreklam, affischer på flygplatserna och stora annonser.

Användningsexempel för "placard" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishParliament's persistent habit of requiring the proclamation of days, weeks and years for various phenomena is placard politics which does not distinguish between different subject matter.
Parlamentets återkommande ovana att kräva utlysande av dagar, veckor och år för olika företeelser är plakatpolitik som inte gör skillnad i sak.
EnglishThank you very much, Mr Ilgenfritz, I have a request to speak on a point of order from a Member who has a placard in front of him, which the Bureau has already asked him to remove.
Tack så mycket, herr Ilgenfritz! Jag har fått en begäran om en ordningsfråga från en ledamot som har ett plakat framför sig, som presidiet redan har bett honom att avlägsna.
EnglishI am the most ardent campaigner for respect for human rights, but not where this is a cover for subversion or where extremists masquerade under a human rights placard.
Jag är en ivrig anhängare av respekt för de mänskliga rättigheterna, men inte där det är en förevändning för omstörtning eller där extremister uppträder under ett plakat för mänskliga rättigheter.

Synonymer (engelska) till "placard":

placard