EN

pitifully {adverb}

volume_up
pitifully (även: abjectly)
Progress on key issues has been pitifully slow.
Framstegen i nyckelfrågorna har varit ynkligt långsamma.
pitifully (även: miserably)
. - (NL) Mr President, following the Copenhagen fiasco, we could sit on the sidelines pitifully weeping and wailing, but that would be a waste of energy.
Efter fiaskot i Köpenhamn skulle vi kunna sitta passiva och ömkligt snyfta och klaga men det vore slöseri med energi.

Användningsexempel för "pitifully" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTen years further on, pitifully few of the promised social improvements have actually been made.
Nu har 10 år gått och av den utlovade sociala kompletteringen har bittert lite blivit av.
EnglishThat is a shameful indictment of this institution and demonstrates how pitifully useless it really is.
Detta är en pinsam anklagelse mot den här institutionen och visar hur värdelös den verkligen är.
EnglishProgress on key issues has been pitifully slow.
Framstegen i nyckelfrågorna har varit ynkligt långsamma.
EnglishAt the same time, police cooperation, which is essential in the battle against crime, is pitifully inadequate.
Men under tiden kommer det polisiära samarbete som måste till för att bekämpa kriminaliteten på efterkälken.
EnglishTo do so would be pitifully short-sighted and ethically reprehensible.
Vi måste också – och detta är en punkt som inte har tagits upp tidigare – skydda vår industri från efterapningar. Detta har blivit alltmer nödvändigt.
EnglishParliament has failed pitifully.
Parlamentet har alltså ömkligen misslyckats.
EnglishWe are now taking a pitifully small step in that direction, but we, as a Parliament, owe even these small steps to our citizens.
I dag tar vi beklagligtvis ett litet steg mot detta mål, men som parlament är vi skyldiga våra medborgare att ta även dessa små steg.
English. - (NL) Mr President, following the Copenhagen fiasco, we could sit on the sidelines pitifully weeping and wailing, but that would be a waste of energy.
Herr talman! Efter fiaskot i Köpenhamn skulle vi kunna sitta passiva och ömkligt snyfta och klaga men det vore slöseri med energi.