"pilot" - Svensk översättning

EN

"pilot" på svenska

volume_up
pilot {substantiv}
SV
SV

"pilot" på engelska

EN

EN pilot
volume_up
{substantiv}

pilot (även: aeronaut)
volume_up
pilot {utr.}
Mr President, I am a pilot myself and have experienced the change-over.
Jag är själv pilot och har upplevt omställningen.
It means the pilot who tests the aircraft during flight.
Det är en pilot som testar flygplanet under flygningen.
And my little sister wanted to be a pilot -- God help her.
Och min lillasyster ville bli pilot Gud hjälpe henne.
pilot
volume_up
lots {utr.}
It is not a question of a captain of a ship suddenly entering any old port without a pilot.
Det är inte fråga om en fartygskapten som plötsligt och utan lots angör vilken hamn som helst.
The accident happened in July 2003, 4-5 months ago, while the was being piloted by a Pakistani pilot in the port of Karachi.
Olyckan inträffade för fyra eller fem månader sedan, i juli 2003, när ”Tasman Spirit” lotsades in i Karachis hamn av en pakistansk lots.
The accident happened in July 2003, 4-5 months ago, while the was being piloted by a Pakistani pilot in the port of Karachi.
Olyckan inträffade för fyra eller fem månader sedan, i juli 2003, när ” Tasman Spirit ” lotsades in i Karachis hamn av en pakistansk lots.
volume_up
ledare {utr.}
pilot (även: commander)

Synonymer (engelska) till "pilot":

pilot

Synonymer (svenska) till "pilot":

pilot
Swedish

Användningsexempel för "pilot" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.
Vi startar ett pilotprogram som är inriktat på tio länder på olika kontinenter.
EnglishThis button will be active when you have reached the second page of the AutoPilot.
Den här kommandoknappen är bara tillgänglig fr.o.m. det andra redigeringssteget.
EnglishAnother task is the evaluation of dewatering and placement tests on pilot scale.
Vidare utvärderas pulpers avvattningsegenskaper från deponeringsförsök i pilotskala.
EnglishI am grateful for the Minister's assurance that there is no pilot project so far.
Jag är tacksam för ministerns försäkran att det inte finns något pilotprojekt ännu.
EnglishThe investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
EnglishThe investment volume for this pilot tunnel amounts to approximately EUR 450 million.
Investeringsvolymen för denna första tunnel uppgår till cirka 450 miljoner euro.
EnglishThe Commission launched a large-scale pilot project - the IDEA Project - in 1998.
Kommissionen lanserade år 1998 ett storskaligt pilotprojekt, IDEA-projektet.
EnglishThis AutoPilot allows you to interactively specify which information is shown.
I den här AutoPiloten bestämmer du interaktivt vilken information som visas.
EnglishI also welcome the additional budgets that have been provided for three pilot projects.
Jag välkomnar också de tilläggsbudgetar som har lagts fram för tre pilotprojekt.
EnglishHowever, I would also like to point to the pilot projects that we initiated.
Men jag vill också framhålla de pilotprojekt som vi har tagit initiativ till.
EnglishIt also allows the Commission itself to finance studies and pilot projects.
Det tillåter också kommissionen själv att finansiera studier och pilotprojekt.
EnglishSome pilot projects have been set up in order to solve Russia's environmental problems.
För att råda bot på Rysslands miljöproblem har man genomfört några pilotprojekt.
EnglishIt is important that it should pilot a European energy strategy for the next 10 years.
Det är viktigt att det leder en europeisk energistrategi för de kommande 10 åren.
EnglishSecond, the presentation of the EIT has been established on a pilot-phase basis.
För det andra har presentationen av ETI fastställts utifrån en pilotfas.
EnglishYou can determine here which presentation pages to include in the AutoPilot.
Här kan du bestämma vilka sidor som AutoPiloten ska ta med i presentationen.
EnglishThe growth and environment pilot project is in place for loans of perhaps ECU 1.6b.
Pilotprojektet för tillväxt och miljö är på plats för lån på cirka 1, 6 miljarder ecu.
EnglishOn this page of the AutoPilot you can select the style of the created form.
På den här sidan i AutoPiloten väljer du en stil för det skapade formuläret.
EnglishI welcome the proposed theme for this first pilot partnership: active and healthy ageing.
Jag välkomnar ämnet för det första pilotprojektet, aktivt och hälsosamt åldrande.
EnglishI will look again at your request for support for events and pilot actions.
Jag skall på nytt pröva er begäran om stöd för evenemang och pilotåtgärder.
EnglishThis is why we shall endorse the pilot project for aid to the victims of terrorism.
Därför skall vi godkänna pilotprojekten för stöd till terrorismens offer.