EN pets
volume_up
{pluralis}

pets
volume_up
husdjur {plur.}
Pets are cherished, but cattle is often still treated abominably.
Husdjur vårdas ömt, men inom jordbrukssektorn behandlas boskapen ofta bestialiskt.
But with pets, it's a totally proven technology.
Men för husdjur är tekniken godkänd.
These dogs, which later become pets in my country, deserve a fair chance, respect and good treatment.
Dessa hundar, som senare blir husdjur i mitt hemland, förtjänar en chans, respekt och god behandling.

Användningsexempel för "pets" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese dogs, which later become pets in my country, deserve a fair chance, respect and good treatment.
Jag noterar dock det initiativ som nämns, som är mycket värdefullt och välkommet.
EnglishAll pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.
I passet måste det finnas uppgift om giltig rabiesvaccinering.
EnglishThe classification of animals as farm animals, breeding animals and pets is not an arbitrary one, after all.
Indelningen i nyttodjur, avelsdjur eller favoritdjur har ju inte tillkommit av en slump.
EnglishApart from dogs and cats, ferrets are the only pets that can spread rabies.
Förutom hundar och katter är det endast tam iller, på engelska ferret, som av sällskapsdjuren kan sprida rabies.
EnglishCats and dogs are thought of as domestic pets in Europe.
Katter och hundar ses som tamdjur i Europa.
EnglishThese RePets come back, you can't tell the difference.
Du märker ingen skillnad på en RePet.
EnglishBut you hate RePets.
EnglishI understand the first animal to take advantage of the pets travel scheme was a dog called Frodo Baggins, and after that, many hundreds of thousands of animals have been able to travel more freely.
Jag har förstått att det första djuret som utnyttjade reseförordningen var en hund som hette Frodo Baggins och därefter har många hundratusentals djur kunnat resa friare.