EN

pets {pluralis}

volume_up
Pets are cherished, but cattle is often still treated abominably.
Husdjur vårdas ömt, men inom jordbrukssektorn behandlas boskapen ofta bestialiskt.
But with pets, it's a totally proven technology.
Men för husdjur är tekniken godkänd.
These dogs, which later become pets in my country, deserve a fair chance, respect and good treatment.
Dessa hundar, som senare blir husdjur i mitt hemland, förtjänar en chans, respekt och god behandling.

Användningsexempel för "pets" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMy country had a compulsory six-month quarantine period for domestic pets.
Mitt land har en obligatorisk karantänperiod på sex månader för sällskapsdjur.
EnglishPets are cherished, but cattle is often still treated abominably.
Husdjur vårdas ömt, men inom jordbrukssektorn behandlas boskapen ofta bestialiskt.
EnglishThese dogs, which later become pets in my country, deserve a fair chance, respect and good treatment.
Jag noterar dock det initiativ som nämns, som är mycket värdefullt och välkommet.
EnglishAnd then we have all these motions on things like what pets we are allowed to take where.
Och sedan har vi alla dessa förslag om sådant som vilka sällskapsdjur vi får ta med oss och vart.
EnglishAll pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.
I passet måste det finnas uppgift om giltig rabiesvaccinering.
EnglishWe must remember that it is, in particular, children and young people who have ferrets as pets.
Vi skall komma ihåg att det är i synnerhet barn och ungdomar som har tam iller som sällskapsdjur.
EnglishThe classification of animals as farm animals, breeding animals and pets is not an arbitrary one, after all.
Indelningen i nyttodjur, avelsdjur eller favoritdjur har ju inte tillkommit av en slump.
EnglishApart from dogs and cats, ferrets are the only pets that can spread rabies.
Förutom hundar och katter är det endast tam iller, på engelska ferret, som av sällskapsdjuren kan sprida rabies.
EnglishWe have it with farm animals; we need simplified but effective rules for pets.
En sådan finns redan för livsmedelsproducerande djur, nu behöver vi förenklade men effektiva regler för sällskapsdjur.
EnglishThese dogs, which later become pets in my country, deserve a fair chance, respect and good treatment.
Dessa hundar, som senare blir husdjur i mitt hemland, förtjänar en chans, respekt och god behandling.
EnglishThis regulation on pets will go down in history.
Denna förordning om sällskapsdjur kommer att gå till historien.
EnglishHowever, to prevent diseases spreading, precautions apply to pets just as they do to other animals.
För att förhindra att sjukdomar sprids gäller dock samma försiktighetsåtgärder för husdjur som för andra djur.
EnglishCats and dogs are thought of as domestic pets in Europe.
Katter och hundar ses som tamdjur i Europa.
EnglishWe must also talk about domestic animals that we keep as pets in our homes and that also require our attention.
Vi måste också tala om husdjur som vi håller som sällskapsdjur i våra hem och som också kräver vår uppmärksamhet.
EnglishThese RePets come back, you can't tell the difference.
Du märker ingen skillnad på en RePet.
EnglishThis transitional period is an important step towards the eventual free, safe movement of pets in the European Union.
Denna övergångsperiod är ett viktigt steg mot en kommande fri, säker transport av husdjur inom Europeiska unionen.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Det är därför viktigt att ingående övervaka användningen av antibiotika i animalieproduktionen och till sällskapsdjur.
EnglishNonetheless, animal diseases too, including those affecting pets, can be very aggressive and cause great suffering.
Dock kan även djursjukdomar, och även de som drabbar sällskapsdjur, vara mycket aggressiva och förorsaka stort lidande.
EnglishBut with pets, it's a totally proven technology.
Men för husdjur är tekniken godkänd.
EnglishTherefore, it is necessary to adapt the health rules for transporting pets for commercial purposes to this directive.
En anpassning av hälsoregler för transport av sällskapsdjur för kommersiellt syfte till detta direktiv är därför nödvändig.