"petroleum" - Svensk översättning

EN

"petroleum" på svenska

volume_up
petroleum {substantiv}
SV
volume_up
petroleum spirit {substantiv}
SV

"petroleum" på engelska

EN

petroleum {substantiv}

volume_up
petroleum (även: oil)
Irak är rikt på petroleum.
We should be aware, for example, that Shell and British Petroleum refused to use the Erika to transport their oil.
Man bör t.ex. känna till att såväl Shell som British Petroleum vägrade att använda Erika för sina oljetransporter.
In the event of future accidents, we will need a fleet which can retrieve the oil or petroleum swiftly.
I händelse av framtida olyckor kommer vi att behöva en flotta som snabbt kan hämta upp olja eller petroleum.
petroleum (även: oil)
SV

petroleum {neutrum}

volume_up
petroleum (även: olja, råolja, bergolja)
volume_up
oil {substantiv}
I händelse av framtida olyckor kommer vi att behöva en flotta som snabbt kan hämta upp olja eller petroleum.
In the event of future accidents, we will need a fleet which can retrieve the oil or petroleum swiftly.
Ett exempel kan här vara Nigeria, där främjandet av petroleum medför motsvarande belastningar på miljön.
Nigeria can once again serve as an example here, as oil drilling there is causing commensurate environmental damage.
Man bör t.ex. känna till att såväl Shell som British Petroleum vägrade att använda Erika för sina oljetransporter.
We should be aware, for example, that Shell and British Petroleum refused to use the Erika to transport their oil.
petroleum (även: bergolja)
Iraq is rich in petroleum.
Man bör t.ex. känna till att såväl Shell som British Petroleum vägrade att använda Erika för sina oljetransporter.
We should be aware, for example, that Shell and British Petroleum refused to use the Erika to transport their oil.
I händelse av framtida olyckor kommer vi att behöva en flotta som snabbt kan hämta upp olja eller petroleum.
In the event of future accidents, we will need a fleet which can retrieve the oil or petroleum swiftly.

Synonymer (engelska) till "petroleum":

petroleum
petroleum jelly

Användningsexempel för "petroleum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEvery accident involving petroleum products is a catastrophe we cannot afford.
Alla olyckor med oljeprodukter medför katastrofer vi inte kan tillåta oss.
EnglishRussia has stopped delivering petroleum to Lithuania, and it is doing the same to Latvia.
Ryssland har slutat att leverera olja till Litauen, och detsamma gäller Lettland.
EnglishGlobally, oil and petroleum products are being purchased not only by European countries.
Globalt sett är det inte bara EU-länder som köper olja och petroleumprodukter.
EnglishOur mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
Vår delegation har inget att göra... med den härvirrhjärnans bränsle fixering.
EnglishFollowing the doubling of petroleum prices, a slight upsurge has been observed in inflation.
Efter att oljepriset fördubblats kan man konstatera en lätt ökad inflation.
EnglishIt is unusually susceptible to the damaging effects of petroleum products.
Det är ovanligt känsligt för de skador som orsakas av oljeprodukter.
EnglishWe demand it because we have to guarantee that biofuels will be able to compete against petroleum.
För att vi måste grantera biobränslenas konkurrensförmåga gentemot mineraloljor.
EnglishThis means that unlike petroleum, there is no free market for gas in Europe.
Till skillnad från när det gäller olja finns det alltså inte någon fri marknad för gas i Europa.
EnglishAgain, I thought: 'a bit of a problem this lack of petrol and petroleum.
En gång till tänkte jag: ?Det var ett besvärligt problem den här bristen på olja och bensin.
EnglishAgain, I thought: 'a bit of a problem this lack of petrol and petroleum.
En gång till tänkte jag:? Det var ett besvärligt problem den här bristen på olja och bensin.
EnglishOffshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
Utvinningen av djuphavsolja är mycket viktig på grund av de minskade petroleumtillgångarna.
EnglishThey have a high standard of living over there and the price of petroleum products is low.
Välfärdsnivån är hög och priset på råoljeprodukter lågt.
EnglishThere have been many directives regulating the minimum level of crude oil and/or petroleum products.
Det har funnits många direktiv där miniminivåer av råolja och/eller petroleumprodukter regleras.
EnglishSixthly, ensure greater traceability of petroleum products.
För det sjätte att skapa en bättre spårbarhet för oljeprodukter.
EnglishWe must lower our dependency on imported petroleum products.
Vi måste minska vårt beroende av importerade oljeprodukter.
EnglishMinimum stocks of crude oil and/or petroleum products (
Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter (
EnglishSenorita, the petroleum situation was not created by nature...
Senorita, oljesituationen var inte skapad av naturen...
EnglishShell is following British Petroleum (BP), which already has a separate division for solar energy.
I och med detta går Shell i British Petroleums (BP) fotspår som redan har en speciell division för solenergi.
EnglishIn the event of future accidents, we will need a fleet which can retrieve the oil or petroleum swiftly.
I händelse av framtida olyckor kommer vi att behöva en flotta som snabbt kan hämta upp olja eller petroleum.
EnglishWhy are we shutting down sugar production when we desperately need to find alternatives to petroleum fuels?
Varför lägger vi ned sockerproduktionen när vi förtvivlat behöver finna alternativ till fossila bränslen?