"per annum" - Svensk översättning

EN

"per annum" på svenska

EN per annum
volume_up
{adverb}

1. teknik

per annum
The cost to the taxpayer of the Strasbourg seat is estimated at around£150 million per annum.
Sätet i Strasbourg har beräknats kosta skattebetalarna cirka 150 miljoner euro om året.
The cost to the taxpayer of the Strasbourg seat is estimated at around £150 million per annum.
Sätet i Strasbourg har beräknats kosta skattebetalarna cirka 150 miljoner euro om året.
The World Bank predicts a huge growth spurt of 5% per annum if they do so.
Världsbanken förutspår en kraftig tillväxtökning på 5 procent om året om så sker.

2. annat

per annum (även: per year)
For example, the growth in solar and wind power technologies is 30% per annum.
Inom sol- och vindenergitekniker är tillväxten till exempel 30 procent per år.
The target 1 % per annum in additional savings will be tough.
Målet 1 procent per år i extra besparingar kommer att vara svårt att nå.
The target 1% per annum in additional savings will be tough.
Målet 1 procent per år i extra besparingar kommer att vara svårt att nå.
per annum (även: annually)
The financial contribution paid in return will be EUR 350 000 per annum.
Den finansiella motprestationen uppgår till cirka 350 000 euro årligen.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.
Tv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.
It is estimated that 650 000 Korean cars would sell in Europe per annum.
Det beräknas att 650 000 sydkoreanska bilar skulle kunna säljas i EU årligen.

Synonymer (engelska) till "per annum":

per annum

Liknande översättningar för "per annum" på svenska

per preposition
annum adjektiv
Swedish

Användningsexempel för "per annum" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOne per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
För mitt land är 1 procent av nationalinkomsten en svår påfrestning.
EnglishThis is why the Green Group proposes allowing just fifteen exceedances of critical loads per annum.
Det finns inga säkra värden för ozon, vad Världshälsoorganisationen än påstår.
EnglishMankind spends EUR 1 000 billion per annum on arms and EUR 60 billion on development aid.
Mänskligheten spenderar 1 000 miljarder euro varje år på vapen och 60 miljarder på utvecklingsbistånd.
EnglishThere are some 548, 000 tobacco-related deaths per annum in Europe.
Varje år dör omkring 548 000 människor av tobak i Europa.
EnglishThere is a black hole in the internal market, and that with a total expenditure of EUR 160 billion per annum.
På den inre marknaden finns ett svart hål som totalt slukar 160 miljarder euro varje år.
EnglishHowever, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.
Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år.
EnglishLiner growth for example has been almost 7 % per annum throughout the world over the past ten years.
Till exempel har den linjära tillväxten under de senaste tio åren varit nästan 7 % över hela världen.
EnglishIreland's per capita carbon emission is 17.5 tonnes per annum.
Irland släpper ut 17,5 ton koldioxid per person och år.
EnglishThat is a subsidy per annum of around ECU 200, 000 per vessel.
Det är ett årligt bidrag på ca 200 000 ecu per fartyg.
EnglishIndeed, we currently have a deficit of ECU 24 billion per annum in hi-tech trade with Japan and the USA.
Vi uppvisar faktiskt för närvarande ett underskott på 24 miljarder ecu i hi-tech-handeln med Japan och USA.
EnglishThe interest rates were 3 %, 4 % and 5 % per annum.
Räntesatserna har varje år uppgått till 3%, 4% och 5%.
EnglishNow it is just 1.2 % per annum and productivity in the Eurozone is more than a third lower than in the USA.
Därför måste vi först se på den nya utvidgade unionens prioriteringar och därefter börja tala om finansieringskvoter.
EnglishSubsidies for transport of this kind, which currently still amount to EUR 60 million per annum, must be abolished.
Tyvärr har vi inte lyckats komma fram till vad jag anser vara ett korrekt och värdigt sätt att transportera djur.
EnglishThere is a black hole in the internal market, and that with a total expenditure of EUR 160 billion per annum.
Jag uppmanar er därför att stödja betänkandet men inte rösta för något av ändringsförslagen med undantag av ändringsförslag 5.
EnglishBalls on the cost of the Climate Change Act), and cost the average household GBP 5 000 per annum in energy bills.
Kostnaden beror på kravet att man ska använda ”gröna” förnybara energislag, till exempel dyra och ineffektiva vindturbiner.
EnglishIn recent research it is estimated that the industry is worth EUR 800 million per annum and 6 500 jobs rely on its existence.
Industrin finns i några av Europas mest avlägset belägna samhällen och utgör en ekonomisk livlina för dessa samhällen.
EnglishThe tax burden per annum dependent on the emission of pollutants must increase in line with any increase in it.
Den årliga skattenivån, som beror på mängden utsläpp av förorenande ämnen, måste höjas i överensstämmelse med alla eventuella utsläppsökningar.
EnglishHere, the principal criterion must be how many kilowatt hours can be harvested per hectare per annum without neglecting sustainability.
Här måste det främsta kriteriet vara hur många kilowattimmar man kan få ut per hektar och år utan att tumma på hållbarheten.
EnglishIn fact, the number of European citizens involved in road accidents outside their country of residence is estimated to be approximately 500 000 per annum.
Man uppskattar faktiskt att europeiska medborgare varje år blir offer för 500 000 bilolyckor utanför sitt hemland.
EnglishPlans are in hand for a series of new pipelines with the capacity to transport a total of 140 billion cubic metres per annum, and these must be built without delay.
I vissa länder har man startat projekt för att upprätta nya terminaler eller utöka befintliga anläggningar.