EN pepper
volume_up
{substantiv}

pepper
volume_up
peppar {utr.}
This is from Virgin Atlantic upper-class, it's the cruet salt and pepper set.
. ~~~ Det är kar med salt och peppar.
Jag undrar om man får peppar till det.
No salt, no pepper, no oil, no spices.
Inget salt, ingen peppar, ingen olja, inga kryddor.
Nobody understands why the EU has to import vast amounts of garlic and peppers from China and chicken from Brazil when these products could be produced locally.
Ingen förstår varför EU måste importera stora mängder vitlök och paprika från Kina och kyckling från Brasilien när dessa varor kan produceras lokalt.

Användningsexempel för "pepper" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is this PEPPER II report which constitutes the basis of our reflection today.
Det är denna rapport om PEPPER II som är utgångspunkten för vår analys i dag.
EnglishThe Commission has managed to pepper this document with every conceivable reference.
Som kommissionär kan ni det här med att ta något vad som helst och nämna det överallt.
EnglishOmar Deghayes claims that he has been blinded in one eye with pepper spray.
Omar Deghayes hävdar att han har gjorts blind på ena ögat med pepparspray.
English   Once a pepper trader, always a pepper trader, Mrs Plooij-van Gorsel!
   En gång pepparhandlare, alltid pepparhandlare, fru Plooij-van Gorsel!
EnglishHere are some of the things they say prevents cancer: crusts, red pepper, licorice and coffee.
Och här är några av de saker som sägs motverka cancer: skorpor, rödpeppar, lakrits och kaffe.
EnglishSo you've got traditional things like pepper spray, O.C. spray up at the top there, or Tasers over here.
Ni har traditionella typer så som pepparspray, O.C spray uppe i toppen där, och Tasers (elpistoler) här borta.
EnglishParticipation in profits (PEPPER II)
Arbetstagares möjligheter att ta del av företagsvinster (PEPPER II)
EnglishA smidgen of cayenne pepper.
EnglishAsk a deceptive person to tell their story, they're going to pepper it with way too much detail in all kinds of irrelevant places.
Be en oärlig person att berätta sin historia, och de kommer att krydda den med alldeles för många detaljer på alla möjliga ovidkommande ställen.
EnglishRight after his death, on 28 January, another paper, Red Pepper, published an outrageous article with very insulting statements about homosexuals.
Strax efter hans död publicerade en annan tidning, Red Pepper, den 28 januari en skandalös artikel med mycket förolämpande uttalanden om de homosexuella.
EnglishWe went back out for the final tour of the farm, and he showed me the wild pepper plants and the plants that he made sure existed on his farm for salinity.
Vi åkte tillbaka för den sista visningen av gården, och han visade mig de vilda pepparplantorna och växterna som han såg till fanns där för sältan.
EnglishIt is the reason why we are asking the Commission to carry out rapidly a study on the effects of PEPPER systems on employment, production and flexibility of salaries.
Därför uppmanar vi kommissionen att snabbt genomföra en undersökning om PEPPER-systemens effekter på sysselsättning, produktion och löneflexibilitet.
EnglishWe are acting as a ginger group to put salt and pepper into the system, and I feel we are entitled to a bit more support from the European insurance industry.
Vi agerar som en inspirationsgrupp för att ge lite substans åt systemet, och jag känner att vi har rätt till lite mer stöd från den europeiska försäkringsindustrin.
EnglishThe PEPPER Report contains an overview of the voluntary participation in profits and equity models in the EU and deals with what can be learnt from the collective experiences.
Rapporten om PEPPER är en översikt över de frivilliga vinst- och kapitaldelningsmodellerna inom EU och en uppmaning att ta lärdom av de samlade erfarenheterna.
EnglishMr President, first of all let me thank Mrs Hermange and the Committee for Employment and Social Affairs on the thorough work that they have done on the PEPPER II report.
Herr ordförande! Låt mig till att börja med tacka Hermange och utskottet för sysselsäning och socialfrågor för det grundliga arbete man lagt ner på PEPPER II-rapporten.
EnglishAs the PEPPER report shows, profit-sharing is in all cases associated with higher productivity levels, no matter what methods, model specification and data are used.
Som framgår av PEPPER-rapporten så har vinstdelning vid alla tillfällen samband med högre produktivitetsnivåer, oavsett vilka metoder, modellspecifikationer eller data som används.
EnglishFinally, it seems that PEPPER systems may have a positive effect on employment, insofar as worker participation brings about new behaviour and new equilibria within the company.
Till sist verkar PEPPER-systemen ha en positiv effekt på sysselsättningen, eftersom arbetstagares andelsägande leder till nya beteenden och styrkeförhållanden inom företaget.
EnglishMrs Hermange has drawn up for the Social Committee an excellent report on the participation in profits and equity of employees and on the Commission's PEPPER Report.
Hermange har för socialutskottets räkning utarbetat ett ypperligt betänkande om arbetstagares möjligheter att ta del av företagens vinst och kapital och om kommissionens rapport om PEPPER.
EnglishHowever, we expect the social partners to provide information and inform themselves about the PEPPER systems, as well as having regard to these systems when conducting their negotiations.
Men vi förväntar oss också av arbetsmarknadens parter, att de informerar sig själv och andra om PEPPER-systemen, och att de tar hänsyn till dessa vid sina förhandlingar.