"peace of mind" - Svensk översättning

EN

"peace of mind" på svenska

EN peace of mind
volume_up
{substantiv}

peace of mind
The peace of mind of ruminants is already being disturbed by mad cow disease.
Idisslarnas sinnesfrid rubbas redan av galna ko-sjukan.
But I really think that peace of mind is one factor in a speedy recovery.
Men jag tror verkligen att sinnesfrid är en viktig faktor för snabb återhämtning.
Even for our physical well-being, peace of mind is very essential.
Även för vårt fysiska välmående är sinnesfrid mycket viktigt.
peace of mind

Synonymer (engelska) till "peace of mind":

peace of mind

Användningsexempel för "peace of mind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
I denna anda vill jag börja med att önska alla våra medborgare i Europa frid i sinnet.
EnglishThe consumer must have peace of mind, and that is something we are in this way guaranteeing.
Konsumenten måste kunna känna sig lugn, och det garanterar vi på det sättet.
EnglishWe must do this for our peace of mind, and we must do this for the sake of world peace.
Det skall vi göra för vår sinnesfrids och för världsfredens skull.
EnglishPretty well all of us think that we can buy CE-labelled toys in the EU with peace of mind.
I stort sett alla tror ju faktiskt att man kan vara trygg när man köper CE-märkta leksaker inom EU.
EnglishThis is a point that I consider extremely important, and we have to give people peace of mind.
Detta ser jag som en ytterst viktig fråga som vi måste kunna ge människor ett lugnande besked om.
EnglishThis will give greater peace of mind to online shoppers.
De konsumenter som handlar på nätet kommer att känna sig lugnare.
EnglishThey would know that, when they board a train, they would be able to enjoy the EU's diversity with peace of mind.
De skulle veta att när de stiger ombord på ett tåg så kan de åtnjuta EU:s mångfald i lugn och ro.
EnglishEvery parent wants to have the peace of mind of knowing that a medicine used on their son or daughter is safe.
Alla föräldrar vill känna sig trygga och veta att den medicin som deras son eller dotter får är säker.
EnglishThis is a principle condition for the effective functioning of the economy and for ensuring peace of mind for our citizens.
Det är ett grundvillkor för att ekonomin ska kunna fungera effektivt och för att våra medborgare ska få sinnesro.
EnglishAdopting a global approach and providing relevant information will allow European citizens to gain trust and peace of mind.
Med hjälp av en helhetssyn och relevant information kan medborgarnaåterfå sitt förtroende för EU och känna sig trygga.
EnglishTheir petitions illuminate the path the Union still has to travel to ensure peace of mind for our citizens.
Med sina framställningar riktar de uppmärksamheten på den väg unionen fortfarande har att vandra innan medborgarnas trygghet kan garanteras.
EnglishThis is the only way in which we can ensure proper protection for the Black Sea border and ensure peace of mind for our citizens.
Det är enda sättet att garantera ett ordentligt skydd av gränserna längs Svarta havet och skapa trygghet för våra medborgare.
EnglishServices should exist to provide STI checks, for peace of mind if nothing else, free of charge.
Det borde finnas en vårdinstans där man gratis kan kontrollera förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar – om inte annat för att man ska kunna känna sig trygg.
EnglishIt is vital that we are consistent in our approach to public safety and to the collective peace of mind throughout the Union.
Det är av avgörande vikt att vi är konsekventa i vår syn på den allmänna säkerheten och den kollektiva sinnesfriden inom hela unionen.
EnglishSafety provisions and security checks are important so that passengers have peace of mind when using this important mode of transport.
Säkerhetsbestämmelser och säkerhetskontroller är viktiga, så att passagerarna kan känna sig trygga när de använder detta viktiga transportmedel.
EnglishWe will finally be able to guarantee that all decisions are taken impartially and, above all, that those most directly affected can have complete peace of mind.
Vi kommer äntligen att kunna garantera frid när det gäller besluten och framför allt lugn och ro för dem som berörs mest.
EnglishNevertheless, for your peace of mind, I will tell you that these cases are radically different from the case you have mentioned concerning Indonesia.
För att lugna er skall jag dock säga att de fall vi talar om är radikalt annorlunda mot det fall ni har tagit upp angående Indonesien.
EnglishWe have to give the people of Europe peace of mind by ensuring that this subject is managed with the utmost transparency and above all, I stress, the utmost safety.
Vi måste kunna ge EU-medborgarna beskedet att denna fråga hanteras med största möjliga öppenhet och, framför allt, med yttersta försiktighet.
EnglishClear rules will encourage both businesses and consumers to venture across a border and provide or purchase services in another country with peace of mind.
Klara regler gör att både företag och konsumenter vågar ta steget över gränsen, och att man utan oro kan tillhandahålla och köpa tjänster från andra länder.
EnglishBut before we can open the champagne with peace of mind at the turn of the millennium, specific European action in the civil and military nuclear sectors is desperately needed.
För att i lugn och ro kunna låta korkarna knalla vid sekelskiftet behövs dock snarast målmedvetna europeiska åtgärder, framför allt inom kärnenergi- och kärnvapensektorn.