"peace" - Svensk översättning

EN

"peace" på svenska

volume_up
peace {substantiv}
volume_up
peace {enb. sing.}

EN peace
volume_up
{substantiv}

peace
volume_up
fred {utr.}
Peace in Turkey will mean peace in the Middle East, peace in Europe and peace in the world.
Fred i Turkiet kommer att innebära fred i Mellanöstern, fred i Europa och fred i världen.
Peace is a prerequisite for development; without peace all effort is wasted.
Fred är en förutsättning för utveckling - utan fred är alla ansträngningar förgäves.
Peace in Sudan would create promising prospects for peace in the wider region.
Fred i Sudan skulle skapa lovande utsikter till fred i den större regionen.
peace (även: serenity, calm, quietude)
volume_up
ro {utr.}
That would have left us time to consider other questions in peace.
Detta hade givit oss tid att ännu en gång tänka över andra frågor i lugn och ro.
Today, we can adopt a position on the Caudron proposal in peace and quiet.
Idag kan vi i lugn och ro ta ställning till Caudronförslaget.
Furthermore, I think you should allow the Vatican authorities to carry out their work in peace.
Dessutom: låt de vatikanska myndigheterna arbeta i lugn och ro, vilket de gör mycket bra.
peace (även: serenity)
volume_up
frid {utr.}
Do not seek peace elsewhere, dear brother...... until first you have pacified Athena.
Sök inte frid på annan plats, kära bror...... innan Athena har frid.
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
I can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting.
Jag kan knappt hitta orden för att beskriva den frid jag kände när jag skådespelade.
peace
peace
peace
volume_up
lugn och stillhet {substantiv} [ex.]

Användningsexempel för "peace" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
EU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
EnglishThe peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.
Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.
EnglishWomen, peace and security are areas which should be given the utmost attention.
Kvinnor, fred och säkerhet är områden som bör få största möjliga uppmärksamhet.
EnglishLook at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.
Se på flyktingarna om ni inte anser att krig och fred har betydelse för Europa.”
EnglishWe want, instead, to work together with Islamic states, in peace and as partners.
Det vi vill är att samarbeta med de muslimska länderna, i fred och samförstånd.
EnglishAs a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
Som projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.
EnglishDo you really think that in the current situation it is a contribution to peace.
Tror ni verkligen att det i den rådande situationen är ett bidrag till freden?
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Vi skulle inte ha kunnat få pengar för att bidra till fredsprocessen i Europa.
EnglishFirstly, Europe is a Community of peace.
Jag vill kommentera tre punkter: För det första, Europa är en fredsgemenskap.
EnglishThere have been many processes, many opportunities for peace have been missed.
Det har varit många processer, och många tillfällen till fred har gått förlorade.
EnglishAll people of good will strive for peace and conciliation between all nations.
Alla välmenande människor strävar efter fred och förlikning mellan alla nationer.
EnglishMy third comment concerns certain preconditions to peace and democracy in Lebanon.
Mitt tredje påpekande rör vissa förutsättningar för fred och demokrati i Libanon.
EnglishNot by building houses over there, but by organising a true peace conference.
Inte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
EnglishThe solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.
Lösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Gomakonferensen om fred, säkerhet och utveckling inleddes för några dagar sedan.
EnglishAccording to Nobel Peace Prize Winner Martti Ahtisaari, peace is a matter of will.
Enligt vinnaren av Nobels fredspris, Martti Ahtisaari, är fred en fråga om vilja.
EnglishMr President, my watchwords for enlargement are peace and stability in Europe.
Herr ordförande! Mina nyckelord för utvidgningen är fred och stabilitet i Europa.
EnglishWhy were the human rights organisations and World Peace Day banned on 1 September?
Varför förbjöds människorättsorganisationer och världsfredsdagen den 1 september?
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Tyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.