"peace" - Svensk översättning

EN

"peace" på svenska

volume_up
peace {substantiv}
volume_up
peace {enb. sing.}

EN peace
volume_up
{substantiv}

peace
volume_up
fred {utr.}
Peace in Turkey will mean peace in the Middle East, peace in Europe and peace in the world.
Fred i Turkiet kommer att innebära fred i Mellanöstern, fred i Europa och fred i världen.
Peace is a prerequisite for development; without peace all effort is wasted.
Fred är en förutsättning för utveckling - utan fred är alla ansträngningar förgäves.
Peace in Sudan would create promising prospects for peace in the wider region.
Fred i Sudan skulle skapa lovande utsikter till fred i den större regionen.
peace (även: serenity, calm, quietude)
volume_up
ro {utr.}
That would have left us time to consider other questions in peace.
Detta hade givit oss tid att ännu en gång tänka över andra frågor i lugn och ro.
Today, we can adopt a position on the Caudron proposal in peace and quiet.
Idag kan vi i lugn och ro ta ställning till Caudronförslaget.
Furthermore, I think you should allow the Vatican authorities to carry out their work in peace.
Dessutom: låt de vatikanska myndigheterna arbeta i lugn och ro, vilket de gör mycket bra.
peace (även: serenity)
volume_up
frid {utr.}
Do not seek peace elsewhere, dear brother...... until first you have pacified Athena.
Sök inte frid på annan plats, kära bror...... innan Athena har frid.
Peace, health, serenity, happiness, nirvana.
Frid, hälsa, stillhet, lycka, nirvana. ~~~ Och priset?
I can hardly find the words to describe the peace I felt when I was acting.
Jag kan knappt hitta orden för att beskriva den frid jag kände när jag skådespelade.
peace
peace
peace
volume_up
lugn och stillhet {substantiv} [ex.]

Användningsexempel för "peace" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe peace talks are making no headway, as we saw at the most recent OSCE summit.
Fredsförhandlingarna visar inga framsteg, det såg vi på OSSE: s senaste toppmöte.
EnglishDo you really think that in the current situation it is a contribution to peace.
Tror ni verkligen att det i den rådande situationen är ett bidrag till freden?
EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Det tjänar inte den utjämning, freden och stabiliteten på den här kontinenten.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Vi skulle inte ha kunnat få pengar för att bidra till fredsprocessen i Europa.
EnglishNot by building houses over there, but by organising a true peace conference.
Inte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
EnglishWhy were the human rights organisations and World Peace Day banned on 1 September?
Varför förbjöds människorättsorganisationer och världsfredsdagen den 1 september?
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
EnglishFirstly, Europe is a Community of peace.
Jag vill kommentera tre punkter: För det första, Europa är en fredsgemenskap.
EnglishThirdly, it is interesting that Thailand is involved in trying to broker peace.
För det tredje, det är intressant att Thailand är involverad som fredsmäklare.
EnglishWe have an interest in maintaining peace, and peace is certainly not assured.
Vi har intresse av att bevara freden och freden är sannerligen inte säkerställd.
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Tyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
EnglishThe solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.
Lösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.
EnglishIt may be very difficult to guarantee social peace without a European minimum wage.
Det kan vara mycket svårt att garantera samhällsfred utan en europeisk minimilön.
EnglishHowever, I do not believe that these peace talks were a complete failure either.
Jag anser dock inte att dessa fredssamtal var ett fullständigt misslyckande.
EnglishSubsequently, we witnessed America's withdrawal from the Middle East peace process.
Därefter ser vi att Amerika drar sig tillbaka från fredsprocessen i Mellanöstern.
EnglishPerhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.
Kanske leder detta så småningom till ett stöd för fredsprocessen och förhandlingar.
EnglishUsing this degree of firmness now would help to maintain peace in the future.
Att visa denna fasthet i dag vore ett trumfkort för att bevara freden i morgon.
EnglishWe must invest as much as possible in a definitive peace process in the Middle East.
Vi måste göra maximala investeringar i en definitiv fredsprocess i Mellanöstern.
EnglishFollowing Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
Efter Mandelas stora insatser verkade det äntligen som att freden var på väg.
EnglishWe are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Man har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.