EN pat
volume_up
{substantiv}

pat (även: tap, clap)
volume_up
klapp {utr.}
I think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Jag anser att vi alla förtjänar en klapp på axeln och önskar er en god jul.
I am going to give you a pat on the back, too, but I am also going to give you a slap on the wrists.
Även jag kommer att ge dig en klapp på axeln, men jag kommer också att slå dig på fingrarna.
I did not welcome them with a hug and an affectionate pat on the shoulder as President Sarkozy used to.
Jag välkomnade dem inte med en kram och en tillgiven klapp på axeln som president Nicolas Sarkozy brukade göra.
pat (även: lick, dab)
volume_up
klick {neut.}
pat (även: caress, stroke)
pat
pat
pat (även: flick, dab)

Synonymer (engelska) till "pat":

pat

Användningsexempel för "pat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, your predecessor, Pat Cox, put much effort into modernising our House.
Herr talman! Er företrädare, Pat Cox, la ner stor möda på att modernisera kammaren.
EnglishMr President, I shall now speak to you as Pat Cox, the father of a Catholic family.
Herr talman! Jag kommer nu att tala till er som Pat Cox, fadern i en katolsk familj.
EnglishBut first I should like to thank Pat Gallagher for his excellent report.
Men till att börja med vill jag tacka Pat Gallagher för hans utmärkta betänkande.
English   – Mr Barón Crespo, all these requests will be scrupulously passed on to Pat Cox.
   – Herr Barón Crespo! Alla dessa krav kommer nogsamt att vidarebefordras till Pat Cox.
EnglishI think we all deserve a pat on the back, and I wish you a merry Christmas.
Med de senaste kompromissförslagen har direktivet verkligen gjort framsteg i rätt riktning.
EnglishQuestion No 8 by Pat the Cope Gallagher (H-0383/02), which has been taken over by Mr Crowley:
Fråga nr 8 från Pat the Cope Gallagher (H-0383/02). Frågeställaren ersätts av Crowley:
EnglishOn Members' allowances, you concluded the vital work started by Pat Cox.
I fråga om ledamöternas ersättningar slutförde ni det viktiga arbete som inletts av Pat Cox.
EnglishPat, we are hungry, in fact very hungry, and we have an appetite for change.
Vi är verkligen hungriga Pat och vi har aptit på förändring.
EnglishThe ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
ILO skickades helt sonika hem med det lilla lugnande beskedet att de får syssla med den frågan.
EnglishHe joins Pat in the studio tonight to go over the latest Hellboy sighting.
är här för att kommentera de senaste nyheterna om Hellboy.
EnglishDoes Pat Cox' application for presidency have anything to do with this by any chance?
Spelar Pat Cox kandidatur till ordförandeskapet en roll?
EnglishDoes Pat Cox ' application for presidency have anything to do with this by any chance?
Spelar Pat Cox kandidatur till ordförandeskapet en roll?
EnglishFourthly, even this Parliament deserves a pat on the back.
För det fjärde förtjänar till och med parlamentet en komplimang.
EnglishPat Mitchell: You have brought us images from the Yemen Times.
Pat Mitchell: Du har tagit med dig bilder från Yemen Times.
EnglishQuestion No 15 by Pat Gallagher (H-1211/98) Subject: Fisheries
Fråga nr 15 från Pat Gallagher (H-1211/98): Angående: Fiske
EnglishWe also ask for your support for the report by Mr Pat Gallagher.
Vi yrkar också på ert stöd för Pat Gallaghers betänkande.
EnglishI would like to thank the President, Pat Cox, and this Parliament, which represents many of the peoples of Europe.
Tack herr talman, Pat Cox, och detta parlament där många folk i Europa är representerade.
English   – Ladies and gentlemen, I shall bring all the observations that have been made to the attention of Pat Cox.
Personligen instämmer jag i många av dem, och jag är säker på att det kommer ett klargörande.
EnglishI do not agree with all our Members who are delighted and pat themselves on the back for this text.
Jag håller inte med alla ledamöter som är förtjusta och klappar sig själva på axeln över den här texten.
English   – Ladies and gentlemen, I shall bring all the observations that have been made to the attention of Pat Cox.
   – Mina damer och herrar! Jag skall framföra alla synpunkter som har framkommit till Pat Cox.