"parcel" - Svensk översättning

EN

"parcel" på svenska

volume_up
parcel {substantiv}

EN parcel
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

parcel (även: allotment, claim, block)

2. juridik

parcel

3. brittisk engelska

parcel (även: packet, pack, cabbage)
volume_up
paket {neut.}
We want safe disposal, not toxic parcel-passing.
Vi vill ha säker avfallshantering och inte lämna giftiga paket vidare till andra.
Her mother was arrested for receiving a parcel of T-shirts.
Wang Nan dog på Himmelska fridens torg, och hennes mor arresterades för att ha tagit emot ett paket med T-shirtar.
You cannot send a parcel from Rotterdam, Europe's biggest port, to anywhere in Europe without it passing through German territory.
Det går inte att skicka ett paket från Rotterdam, den största europeiska hamnen, till övriga Europa utan att Tysklands territorium passeras.

Synonymer (engelska) till "parcel":

parcel

Användningsexempel för "parcel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWorking time is clearly part and parcel of this process and needs to be monitored.
Arbetstid utgör uppenbarligen en väsentlig del av denna process och måste övervakas.
EnglishI want to mention one final point which is also part and parcel of this issue.
Jag vill ta upp en sista punkt, eftersom den också hänger samman med detta.
EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Nej, detta är en alldeles normal del av bilindustrins normala verksamhet.
EnglishIn our approach and concept, negotiations are part and parcel of the accession process.
Enligt vårt synsätt och koncept är förhandlingar en del av anslutningsprocessen.
EnglishThis is causing shopping-around by applicants and pass-the-parcel by states.
Detta leder till att de sökande prövar olika länder och att staterna skickar dem vidare.
EnglishThe recent riots are part and parcel of this long-term development.
De senaste oroligheterna utgör en del av denna sedan länge pågående utveckling.
EnglishHostile takeovers are part and parcel of the normal functioning of the market.
Fientliga övertaganden är en del av marknadens normala fungerande.
EnglishThe possibility of making mistakes is part and parcel of freedom of choice.
Möjligheten att få begå misstag är en väsentlig del av valfriheten.
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Grundläggande sociala rättigheter hör oupplösligen till de klassiska grundläggande rättigheterna.
EnglishIt is part and parcel of a government’s contract with the electorate.
De är oupplösligt knutna till det avtal en regering sluter med väljarna.
EnglishConcentration of wealth and power is part and parcel of capitalist logic.
Koncentration av egendom och makt är en del av kapitalismens logik.
EnglishWe must broaden out this debate, which is part and parcel of our democracy.
Vi måste bredda denna debatt, den utgör en del av vår demokrati.
EnglishBoth citizenship and a constitution are part and parcel of a federal state.
Till en förbundsstat hör både medborgarskap och författning.
EnglishI want to make it very clear that what he said in this House was totally wrong, a parcel of lies.
Jag vill göra det helt klart att vad han sade här i kammaren var helt fel, en massa lögner.
EnglishYet immigration from regions near and far is part and parcel of the history of Europe.
Men invandringen från regioner nära eller långt borta är en integrerad del av den europeiska historien.
EnglishI believe that the fifth framework programme will be part and parcel of that, when it comes.
Jag tror att det femte ramprogrammet kommer att utgöra en väsentlig del av detta, när det kommer.
EnglishDisability issues are part and parcel of all policy areas.
Handikappolitik är inte ett politiskt område; handikappfrågor ingår i alla politiska områden.
English   Mr President, immigrant populations have increasingly become part and parcel of European societies.
   – Herr talman! Invandrare har alltmer blivit en normal del av de europeiska samhällena.
EnglishThis is all part and parcel of Russia's current political system.
Allt detta är knutet till Rysslands rådande politiska system.
EnglishA credible military component is part and parcel of such an approach.
Till en sådan åtgärd hör en trovärdig militär komponent.