"outflow" - Svensk översättning

EN

"outflow" på svenska

volume_up
outflow {substantiv}

EN outflow
volume_up
{substantiv}

outflow (även: burst, current, outpouring, shower)
volume_up
ström {utr.}
outflow (även: discharge, drain, exhaustion, outlet)
volume_up
avlopp {neut.}
outflow (även: discharge, efflux, emanation, outpouring)
The enlargement of the EU was followed by a huge outflow of specialists from new Member States.
Utvidgningen av EU följdes av ett enormt utflöde av specialister från de nya medlemsstaterna.
What we are talking about here is smuggling and some of its more dangerous varieties, such as arms and drug smuggling, and controls of capital outflows.
Det jag talar om här är smuggling och några av dess farligare varianter, till exempel vapen- och narkotikasmuggling, och kontroller av utflöde av kapital.
The Danube Region is of particular importance to the European Union because of both the large number of countries it flows through and its outflow directly into the Black Sea.
Donauregionen är särskilt viktig för Europeiska unionen, både på grund av det stora antal länder som Donau flyter igenom och Donaus utflöde direkt i Svarta havet.

Synonymer (engelska) till "outflow":

outflow

Användningsexempel för "outflow" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis year, once again, it has to be said that the outflow of funds is unsatisfactory.
Tyvärr måste vi även i år konstatera att medelutflödet inte är tillfredsställande.
EnglishFor three days there has been no outflow from Libya on that section of the border.
De senaste tre dagarna har det inte kommit några flyktingar från Libyen till den delen av gränsen.
EnglishThe export and outflow of capital in some of these countries is increasing.
Exporten och utflödet av kapital i vissa av dessa länder ökar.
EnglishI endorse the idea of trying to restrict the inflow, but how do we intend to regulate the outflow?
Att man försöker begränsa inflödet stöder jag, men hur planerar man att hjälpa i gång utflödet?
EnglishIf we wish, however, to retain the public’s faith in the single market, we must stem the outflow of investment and the loss of jobs.
Det fanns en tid när lagarna stiftades av gudar; gudarna stiftade fulländade lagar.
EnglishIf we wish, however, to retain the public’ s faith in the single market, we must stem the outflow of investment and the loss of jobs.
Det fanns en tid när lagarna stiftades av gudar; gudarna stiftade fulländade lagar.
EnglishThis is also bound up with the issue of investment outflow, which can inhibit growth and negatively affect employment.
Till detta ansluter sig också frågan om investeringsutflöden, som har en tillväxthämmande och sysselsättningsfientlig effekt.
EnglishThe current state of affairs as regards the outflow of funds is disturbing, but surely no surprise to the actors involved.
Det rådande läget när det gäller utflödet av medel är oroväckande, men knappast någon överraskning för de inblandade aktörerna.
EnglishThe outflow of refugees is continuing.
EnglishUnilateral European Union level action runs the genuine risk of creating an outflow of capital to third countries- for example, Switzerland.
Ensidiga åtgärder från Europeiska unionens sida löper en reell risk att skapa ett flöde av kapital till tredje land - till exempel Schweiz.
EnglishCapital outflow is now about USD 25 billion a year and yet foreign investment is less than USD 3 billion and falling.
Utflödet av kapital är för närvarande omkring 25 miljarder USD per år, men ändå uppgår de utländska investeringarna till mindre än 3 miljarder USD, och tendensen är sjunkande.
EnglishFunds for the structural measures are very extensive - for this too, sensible advance plans were made in former years - but what is not working is the outflow of resources.
Medlen för strukturella åtgärder är mycket omfattande. Även för detta har det under tidigare år funnits förnuftiga planer.
EnglishFirst, the outflow of migrant workers into Tunisia, Egypt, Algeria and Niger - there the Commission and the Member States have been very effective.
Först utflödet av migrerande arbetstagare till Tunisien, Egypten, Algeriet och Niger - här har kommissionen och medlemsstaterna varit mycket effektiva.
EnglishThe outflow of skilled workers is today the greatest problem for employers, holding up investment and thus restricting economic development.
Utflödet av kvalificerade arbetstagare är i dag det största problemet för arbetsgivarna, vilket gör att investeringar stoppas och därmed hindrar den ekonomiska utvecklingen.
EnglishAs long ago as April this year the Commission proved that the outflow of funds had long overtaken the arrears from previous years, and that we were now almost within the budget figures.
Redan i april i år påvisade kommissionen att utflödet av medel sedan länge har hunnit i kapp eftersläpningarna från tidigare år och att vi nu nästan ligger på budget.