"out of fashion" - Svensk översättning

EN

"out of fashion" på svenska

Se exempelmeningar för "out of fashion" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of fashion" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn fact I would like to see it go out of fashion very quickly indeed.
Jag skulle nämligen vilja att det mycket snabbt rent av blir omodernt.
EnglishMoreover, and we do not know why, some countries are fashionable for a while and then they go out of fashion.
Dessutom är det så att vissa länder ibland är på modet och sedan, utan att man riktigt vet varför, upphör att vara på modet.
English. - (PL) The Neighbourhood Policy is taking on new significance at a time when further expansion of the European Union is going out of fashion.
Grannskapspolitiken har fått en ny innebörd i en tid när ytterligare utvidgning av Europeiska unionen börjar bli omodernt.
English. - (PL) Mr President, Parliament is considering its resolution on the EU's enlargement strategy at a time when EU enlargement has gone out of fashion.
skriftlig. - (PL) Herr talman! Parlamentet behandlar sin resolution om EU:s utvidgningsstrategi vid en tidpunkt då EU-utvidgningen har blivit omodern.
EnglishWe need consumers to understand financial services, and we need in particular to target young people who use credit cards like they were going out of fashion.
Konsumenterna måste förstå finansiella tjänster, och vi måste framför allt rikta in oss på ungdomar som använder kreditkort som om de höll på att bli omoderna.

Lär dig andra ord

English
  • out of fashion

Mer i det svensk-engelska lexikonet.