"out of existence" - Svensk översättning

EN

"out of existence" på svenska

Se exempelmeningar för "out of existence" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of existence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAllow consumers the opportunity and the knowledge to vote hazardous chemicals out of existence.
Låt konsumenterna få chansen och kunskapen att välja bort farliga kemikalier.
EnglishSmall seed associations will go out of existence for economic reasons.
Små utsädesföreningar kommer inte längre att kunna existera ekonomiskt.
EnglishMrs Müller is however right to point out the existence of a flaw in the CFSP.
Det är dock med all rätt som Müller kritiserar förekomsten av ett begreppsfel i GUSP: s centrala delar.
EnglishIn point of fact, this is the area in which tomorrow's jobs lie, which we cannot afford to tax out of existence.
På detta område ligger verkligen framtidens jobb som vi inte har råd att skatta bort.
EnglishIs it not going a little too far to try to manipulate the Irish referendum results out of existence?
Går det inte lite väl långt om ni också skall manipulera bort irländarnas folkomröstningsresultat?
EnglishGovernments must not tax SMEs out of existence.
Regeringarna får inte beskatta de små och medelstora företagen till döds.
EnglishAnd yet that was given away, negotiated out of existence.
Men det sjabblades bort, bortförhandlades.
EnglishIt relaxes the current rules regulating working time introduced in the 1993 directive out of existence.
Det minskar de nuvarande bestämmelserna som reglerar arbetstiden, vilka infördes i direktivet från 1993 som inte längre gäller.
EnglishSince we cannot just wish it out of existence, we need to deal with nuclear waste in the most responsible way possible.
Eftersom vi inte bara kan önska att det ska försvinna måste vi ta itu med kärnavfall på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.
EnglishThe inhabitants of this country battered over decades are leaving their homeland in droves, eking out an existence in refugee camps in Pakistan.
Invånarna i detta land, som skändats i årtionden, lämnar i stora skaror sin hembygd. De vegeterar i flyktingläger i Pakistan.
English3.Do the opinions received by the Commission rule out the existence in the Amflora potato variety of a gene increasing resistance to antibiotics?
3.Utesluter de utlåtanden som kommissionen förfogar över möjligheten att potatissorten Amflora innehåller en gen som ökar motståndskraften mot antibiotika?
EnglishIt is composed of many historic craft, the potential for tourism is extremely great and we must be careful to ensure that they are not regulated out of existence.
Den består av många historiska båtar, turistpotentialen är oerhört hög och vi måste vara noga med att se till att den inte försvinner p.g.a. nya bestämmelser.
EnglishThere is certainly scope for reform of the latter, but it would be unfortunate if it were practically written out of existence.
Men det skulle vara till priset av att offra den gemensamma jordbrukspolitiken, som förvisso kan reformeras, men inte genom att minskas till svältgränsen.
EnglishThese missing females have been prenatally sex-selected, aborted and 'infanticised' out of existence, and this is happening on the continent on which I was born; I know what I am talking about.
Dessa saknade kvinnor har fallit offer för könsselektion före födseln, aborter och ”barnamord”, och detta sker på den kontinent där jag föddes, så jag vet vad jag talar om.
EnglishIn today's newspaper an Austrian agronomist says that small plant-breeding businesses could actually shed jobs because larger enterprises will compete them out of existence.
I dagens tidning konstaterar en österrikisk jordbruksforskare att små växtförädlingsföretag i själva verket kan förlora arbetsplatser, eftersom de större företagen kommer att utkonkurrera dem.

Lär dig andra ord

English
  • out of existence

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.