"out of course" - Svensk översättning

EN

"out of course" på svenska

Se exempelmeningar för "out of course" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of course" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe OECD ministerial meeting to be held at the end of April has to set out the course.
OECD: s ministermöte som kommer att hållas i slutet av april måste ta ut färdriktningen.
EnglishIt turns out, of course, that boys have more TV sets, more PCs in their rooms etc.
Det visar sig naturligtvis att pojkarna har flera TV-apparater, de har flera datorer på sina rum osv.
EnglishWith the Thessaloniki strategy, the EU mapped out a course for the countries of the Western Balkans.
I sin Thessalonikistrategi lade EU ut kursen för länderna på västra Balkan.
EnglishHere, I see positive models in the Financial Conglomerates Directive, which sets out a course which we can follow.
Här ser jag goda exempel i direktivet om konglomerat, samt en väg som vi kan gå.
EnglishI would like to pay tribute to all those who mapped out this course and those who have followed it.
Jag vill ge en eloge till alla som var med och drog upp färdriktningen, och till alla som följde den.
EnglishNevertheless, the EU must set out the course of action for its development and provide the necessary funding.
EU måste dock fastställa en utvecklingsstrategi och tillhandahålla den nödvändiga finansieringen.
EnglishThe roadmap for research and research infrastructure that was published recently is setting out the course for this.
I den färdplan för forskningen och forskningens infrastruktur som nyligen offentliggjordes stakas riktningen för detta ut.
EnglishMoreover, that country has mapped out a course for these high-risk ships, as a result of which other Member States are put at risk.
Dessutom har det landet stakat ut en rutt för dessa högriskfartyg, som utsätter oss övriga medlemsstater för en risk.
EnglishOf these, the topic of personal data protection is the one that stands out, of course, and we shall be giving it particular attention.
Bland dessa frågor utmärker sig naturligtvis frågan om skydd av personuppgifter, och vi skall uppmärksamma detta ämne särskilt.
EnglishIt turns out, of course, that boys have more TV sets, more PCs in their rooms etc.
Det visar sig naturligtvis att pojkarna har flera TV-apparater, de har flera datorer på sina rum osv. Vi kanske borde börja med oss själva.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the principal rapporteurs, Mr Mombaur and Mr Karlsson, have already set out the course that this House's debate has taken.
Fru talman, mina damer och herrar! Huvudföredragandena, Mombaur och Karlsson, har redan stakat ut kursen för debatten här i kammaren.
EnglishAt any rate - and this is fundamental - we are already staking out the course for the monetary policy strategy which the ECB will need to evolve and pursue.
Dock - och detta är av avgörande betydelse - handlar det redan nu om ett vägval för den nödvändiga strategi som ECB skall utveckla och följa.
EnglishOf course we want a better language regime in this House; of course we want a statute for assistants; of course we want the pension fund sorted out; of course we would like earlier implementation.
Parlamentet måste visa sin fulla mognad och självkontroll i morgon, rösta för det som är grundläggande och frambringa en ledamotsstadga för Europaparlamentet.
EnglishThis 'opt-out' of course costs nothing and requires no effort other than a simple click of the mouse, which is often sufficient for you to delete yourself from a database you do not want to be in.
Denna senare opt out är naturligtvis gratis och besvärsfri, eftersom ett enkelt musklick ofta räcker för att man skall radera sin adress ur en oönskad databas.
EnglishThis 'opt-out ' of course costs nothing and requires no effort other than a simple click of the mouse, which is often sufficient for you to delete yourself from a database you do not want to be in.
Denna senare opt out är naturligtvis gratis och besvärsfri, eftersom ett enkelt musklick ofta räcker för att man skall radera sin adress ur en oönskad databas.

Lär dig andra ord

English
  • out of course

Fler översättningar i bab.las svensk-tyska lexikon.