"out of character" - Svensk översättning

EN

"out of character" på svenska

Se exempelmeningar för "out of character" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of character" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is very much out of character for someone who came from a loving, caring and apolitical family.
Det är inte alls likt någon som kommer från en kärleksfull, omtänksam och opolitisk familj.
EnglishSlightly out of character, don't you think, for Rod, saying all that?
Det är olikt Rod att säga såna saker, eller hur?
EnglishIt is unfortunate that other parties were suggesting before the vote that our decision to vote 'yes' was perhaps somewhat out of character.
Det var olyckligt att andra partier före valet antydde att vårt beslut att rösta ja kanske inte låg helt i vår linje.
EnglishWe welcome Sweden as an environmentally friendly presidency, but Sweden would be acting completely out of character if it were to send MOX fuel to Sellafield.
Vi välkomnar Sverige som ett ekologiskt vänligt ordförandeskap, men Sverige skulle agera mycket motsägelsefullt om man skickade MOX-bränsle till Sellafield.

Lär dig andra ord

English
  • out of character

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.