"out of area" - Svensk översättning

EN

"out of area" på svenska

Se exempelmeningar för "out of area" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of area" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThese German soldiers are the first casualties by enemy action since Germany decided to take an active part in out-of-area military missions.
Dessa tyska soldater är de första offren för fientliga aktioner sedan Tyskland beslöt att aktivt delta i militära insatser utanför unionen.
EnglishThirdly, it must be quite clear that 'out-of-area' actions should be carried out with the greatest care and only under the aegis of the United Nations or the OSCE.
För det tredje måste det klargöras att out-of-area -insatser bör ske med största hänsynstagande och bara med FN: s eller OSSE: s skydd.
EnglishThirdly, it must be quite clear that 'out-of-area ' actions should be carried out with the greatest care and only under the aegis of the United Nations or the OSCE.
För det tredje måste det klargöras att out-of-area -insatser bör ske med största hänsynstagande och bara med FN: s eller OSSE: s skydd.
EnglishIt is essential we support the ongoing stability of NATO, which is active in the fight against international terrorism, as evidenced by its out-of-area action in theatres as far away as Afghanistan.
Det är viktigt att vi stöder ett fortsatt stabilt Nato, som aktivt kan bekämpa den internationella terrorismen, vilket dess insatser så långt bort som i Afghanistan visar.

Lär dig andra ord

English
  • out of area

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.