"out of Africa" - Svensk översättning

EN

"out of Africa" på svenska

Se exempelmeningar för "out of Africa" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of Africa" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt said that Pliny the Elder said that 'out of Africa there is always something new.' .
Där stod att Plinius den äldre sade att ”från Afrika kommer alltid något nytt”, .
EnglishEurope is no match for the Chinese, and slowly but surely we are being driven out of Africa.
EU är en enkel match för kineserna, och sakta men säkert drivs vi ut ur Afrika.
EnglishThen modern humans emerged somewhere in Africa, came out of Africa, presumably in the Middle East.
Sedan uppstod den moderna människan någonstans i Afrika, kom ut ur Afrika, troligen i Mellanöstern.
English(SV) Madam President, it should perhaps also be pointed out that Africa has in fact made some improvements itself recently.
Fru talman! Det bör kanske också påpekas att Afrika faktiskt har lyft sig själv en del på sistone.
EnglishAnd later, between 100 and 50,000 years ago or so, went out of Africa to colonize the rest of the world.
Och senare, för mellan 100 och 50,:,000 år sedan eller något sådant lämnade Afrika för att kolonisera resten av världen.
EnglishCommissioner Prodi pointed out that 'Africa is our responsibility ' and not apparently that of the USA and other major countries.
Kommissionär Prodi sade att " Afrika är vårt ansvar " och tydligen inte USA: s eller andra större länders.
EnglishMr Harland said that these days it seems the opposite is true: out of Africa there is always something depressingly familiar.
David Harland påstod att nuförtiden är fallet det motsatta: från Afrika kommer alltid något sorgligt välbekant.
EnglishCommissioner Prodi pointed out that 'Africa is our responsibility' and not apparently that of the USA and other major countries.
- (EN) Kommissionär Prodi sade att "Afrika är vårt ansvar" och tydligen inte USA:s eller andra större länders.
EnglishTime is running out for Africa.
Tiden håller på att rinna ut för Afrika.
EnglishWe walked out of Africa two times.
EnglishIn this context, we therefore contest the assertion made by David Harland that 'out of Africa there is always something depressingly familiar.'
I detta sammanhang bestrider vi därför David Harlands påstående att ”från Afrika kommer alltid något sorgligt välbekant”.
EnglishSo the model we've proposed to explain this is that when modern humans came out of Africa sometime after 100,000 years ago, they met Neanderthals.
Så modellen vi har föreslagit för att förklara detta är att när moderna människor kom ut ur Afrika någon gång efter för 100,:,000 år sedan, mötte de neandertalare.
EnglishWith only 6% of African trade being carried out in Africa there is huge potential for an increase in trade if tariff barriers and trade barriers are removed.
Då endast 6 procent av den afrikanska handeln sker i Afrika så finns det en enorm potential för en ökning av handeln om tullmurar och handelshinder avlägsnas.
EnglishWith only 6 % of African trade being carried out in Africa there is huge potential for an increase in trade if tariff barriers and trade barriers are removed.
Då endast 6 procent av den afrikanska handeln sker i Afrika så finns det en enorm potential för en ökning av handeln om tullmurar och handelshinder avlägsnas.
EnglishSo from studying these genomes of extinct humans, we're beginning to arrive at a picture of what the world looked like when modern humans started coming out of Africa.
Så genom att studera dessa genom från utdöda människor, börjar vi komma till en bild av hur världen såg ut när moderna människor började komma ut från Afrika.
EnglishIt is obliged to receive back into its borders those driven by hunger to undertake hazardous journeys out of Africa, to enter Europe illegally, and whom you catch and expel.
Afrika måste återföra inom sina gränser de människor som drivna av hunger, illegalt och efter en riskfylld resa tar sig in i Europa. Människor som ni därefter tillfångatar och utvisar.
EnglishMeanwhile, for the poorest African countries investment just is not happening, with multinationals taking£380 m more out of Africa over the last 20 years than they put in.
Samtidigt får de fattigaste afrikanska länderna inga som helst investeringar, utan de multinationella företagen har de senaste 20 åren tagit ut 380 miljoner pund mer från Afrika än vad de satsat där.
EnglishThere are those - and I am not being critical, I am simply saying that this is what I have observed - there are speakers who believe that pessimism and fear will get the Chinese out of Africa.
Det finns de - och jag kritiserar dem inte, jag säger bara att detta är vad jag har lagt märke till - som anser att pessimism och rädsla kommer att driva ut kineserna från Afrika.

Lär dig andra ord

English
  • out of Africa

Mer i det tysk-svenska lexikonet.