"out of 5" - Svensk översättning

EN

"out of 5" på svenska

Se exempelmeningar för "out of 5" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out of 5" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn 2000, out of 5.8 billion people, 826 million people were still hungry.
År 2000 var 826 miljoner människor av 5,8 miljarder fortfarande drabbade av hungersnöd.
EnglishFor the academic year 09/10 was the average score on our courses 3.8 out of 5.
För läsåret 09/10 blev genomsnittsbetyget på våra kurser 3,8 av 5.
EnglishThe problem is, only about one out of 5,000 people in America live to be 100.
Problemet är att endast cirka en av 5000 i America blir 100.
EnglishWe would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote.
Vi skulle föredra att stryka skäl 5, och så skall vi rösta.
EnglishHigh-ranking European politicians have joined in and even the UN Secretary General has set out a 5-point disarmament plan.
Högt uppsatta europeiska politiker har anslutit sig och till och med FN:s generalsekreterare har lagt fram en nedrustningsplan i fem punkter.
EnglishI will give you an example: the European Union was right to support the Grönitz steelworks in Brandenburg, although out of 5 000 jobs only 700 remained.
Jag vill ge er ett exempel: Europeiska unionen har med all rätt stött stålverket Grönitz i Brandenburg, fastän endast 700 arbetstillfällen återstår av 5 000.
EnglishIn recent years, the Swedish Board of Fisheries has paid out EUR 5.4 million to scrap some of the largest tuna fishing vessels - the same vessels that were built with the aid of EU money.
De senaste har svenska Fiskeriverket betalat ut 5,4 miljoner euro för att skrota några av de största torskfiskefartygen - samma fartyg som har byggts med stöd av EU-pengar.

Lär dig andra ord

English
  • out of 5

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.