"out in the cold" - Svensk översättning

EN

"out in the cold" på svenska

Se exempelmeningar för "out in the cold" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out in the cold" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe will not leave the workers affected by the job restructuring out in the cold.
Vi kommer inte att lämna de arbetstagare som drabbas av omstruktureringar i kylan.
EnglishHaving said that, as I have also made clear, we may have brought Gaddafi out of the cold.
Samtidigt kan vi, som jag också har klargjort, också ha brutit Khadaffis isolering.
EnglishIt would put us out in the cold, and that is something we have to defend ourselves against.
Vi skulle hamna ute i kylan och det är något vi måste värja oss mot.
EnglishThe Commission has left the Polish/Baltic/Ukrainian initiative out in the cold.
Kommissionen har inte brytt sig om det initiativ som tagits av Polen, Ukraina och de baltiska staterna.
EnglishIf you were in Ireland, you would be completely out in the cold.
Om ni befann er i Irland skulle ni tvingas ut i kylan helt och hållet.
EnglishSurely Brussels should not leave its own Member States out in the cold, literally or otherwise.
Bryssel kan väl ändå inte lämna sina egna medlemsstater ute i kylan, varken bildligt eller bokstavligt.
EnglishYet we do have to keep increasing the pressure to prevent vulnerable persons being left out in the cold.
Ändå måste vi fortsätta att öka påtryckningarna för att undvika att utsatta personer lämnas utanför.
EnglishThat is why we must not simply leave Turkey out in the cold.
Av den anledningen får vi inte lämna Turkiet utanför.
EnglishBut the new generation of artists who are distributing their products on the Internet are being left out in the cold.
Den nya generationen konstnärer som sprider och säljer sina produkter via Internet lämnas ute i kylan.
EnglishIt is unacceptable to leave 177 000 companies and 2.7 million workers in the European textile sector out in the cold.
Det är oacceptabelt att överge 177 000 företag och 2,7 miljoner arbetare i den europeiska textilsektorn
EnglishFrance and Italy were left out in the cold.
Frankrike och Italien har därvid lämnats åt sig själva.
EnglishOtherwise, they are left out in the cold.
För övrigt står han egentligen lite ute i kylan.
EnglishParliament is often left out in the cold.
Europaparlamentet lämnas ofta utanför.
EnglishCommunist misrule has ensured that the malnourished people are left out in the cold and are deprived of proper medical care.
Det kommunistiska vanstyret har sett till att undernärda människor hamnat i kylan och inte har tillgång till ordentlig sjukvård.
EnglishAs far as I can see, the majority of these are used by publicans to warm smokers that recent legislation has driven out into the cold.
Såvitt jag förstår används majoriteten av dem av pubägare för att värma de rökare som den nya lagstiftningen har drivit ut i kylan.
EnglishWe cannot and must not leave the thousands of volunteers in the European Union who devote themselves selflessly to the management of nature reserves out in the cold.
Det finns i dag goda skäl att sluta denna typ av avtal på grund av det växande hotet från terrorismen.
EnglishI would therefore urge the Liberals not to ask for studies every turn around, but to take a decision and not to leave the consumers out in the cold.
Det är viktigt att konsumenten vet att påståenden om hälsa, näringsvärden och kost inte får vara osanna eller vilseledande.
EnglishWe should not leave the new Serb Government out in the cold, because it is important, as before, to maintain good relations with that country.
Vi får inte utestänga den nya serbiska regeringen, för det är liksom tidigare viktigt att bevara goda förbindelser med detta land.
EnglishWhilst democratic influence and control have been left out in the cold, though, Europol's competences have been extended, step by step, since 1998.
Medan demokratiskt inflytande och kontroll hålls utanför, har emellertid Europols behörighet sedan 1998 utökats steg för steg.
EnglishBut SMEs, which are the typical European tourist business both in terms of quality and quantity, are being left out in the cold.
Men de små och medelstora företagen som i kvalitativ och kvantitativ bemärkelse sätter sin prägel på den europeiska turismen ser mellan fingrarna.

Lär dig andra ord

English
  • out in the cold

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.