"out for me" - Svensk översättning

EN

"out for me" på svenska

Se exempelmeningar för "out for me" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out for me" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat is harder, and that is the challenge held out before me in the coming months.
Det är svårare och det är den utmaningen som jag står inför de kommande månaderna.
EnglishI won't even write these down -- I'll just call them out as they're called out to me.
Jag ska inte ens skriva ner dem - jag säger bara svaren allt eftersom ni säger talen.
EnglishTwo things jump out at me immediately in hearing the discussion that has gone on.
När jag lyssnar till debatten slås jag direkt av två saker.
English. ~~~ And I want you to read them out for me, if you can.
Jag ska ge er några bokstavsföljder och jag vill att ni läser dem för mig, om ni kan.
EnglishI just hoped you could call lnspector Todd and straighten things out for me, but that's all right.
Jag hoppades bara att ni kunde ringa kommissarie Todd och förklara allt, men det gör detsamma.
EnglishNow I'm gonna hafta do something ahh, Lizzie so as you don't try and run out on me again you know?
Nu måste jag göra nåt, Lizzie, så att du inte försöker rymma igen.
EnglishHe'd pull up in his police car, jump out...... chase me up a fence, beat me down, kick me --
Han skulle köra fram med sin polisbil, hoppa ur...... jaga mig upp för stängslet, slå ned mig, sparka mig --
EnglishMy dad never did shit with his life, so he took it out on me.
Han gjorde aldrig nåt bra, så han lät det gå ut över mig.
English- It has been pointed out to me that I never say 'Mr or Mrs such and such, you have the floor, thank you'.
- Det har påpekats för mig att jag aldrig säger ”Herr eller fru den och den, ni har ordet, tack”.
EnglishAnd if anyone should come out without me, well... use your imagination.
Kommer nån ut utan mig, så använd er fantasi.
EnglishThank you for pointing this out to me, Mrs Napoletano.
Tack för att ni gör mig uppmärksam på detta, fru Napoletano.
EnglishCheck that place out, let me know what's going on over there.
Kolla upp det och meddela mig vad som pågår där.
EnglishThank you, Mr Speroni, for pointing this out to me.
Tack, herr Speroni, för att ni påpekade detta för mig.
EnglishBut for what it's worth...... you've made a believer out of me.
Men du ska veta...... att jag tror på dig.
EnglishThank you, gentlemen, for pointing this out to me.
Tack, mina herrar för att ni påpekade detta för mig.
EnglishI do not usually read my own speeches, but someone read this out to me.
Det gäller något som man har fäst min uppmärksamhet på - jag läser vanligtvis inte mina egna texter, men den här läste man upp för mig.
EnglishWhat I'd like each of you to do is to call out for me any six of your seven digits, any six of them, in any order you'd like.
Jag vill att var och en av er ger mig sex av era sju siffror, vilka sex som helst, i vilken ordning som helst.
EnglishMy dear Madam, it seems to me that you are trying to draw something out of me for political reasons which is not there to be drawn.
Fru ledamot! Jag kan ju förstå försöket att här politiskt locka ur mig något som ni inte kan locka ur mig.
EnglishChristmas just...... doesn't work out for me.
EnglishSeveral people have pointed out to me that their separate action plans for energy efficiency do not belong in this report.
Många har framhållit för mig att deras separata handlingsplaner för energieffektivitet inte hör hemma i det här betänkandet.

Lär dig andra ord

English
  • out for me

Mer i det svensk-tyska lexikonet.