"out all" - Svensk översättning

EN

"out all" på svenska

Se exempelmeningar för "out all" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out all" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Barbariska islamiska krafter driver ett fullt utvecklat krig mot västvärlden.
EnglishIt is truly out of all proportion for a civilized nation to do something like this.
Det är ju utom alla rimliga proportioner för en civiliserad stat att handla så.
EnglishI will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Jag kommer att göra allt för det här och vi har hela morgondagen på oss också.
EnglishThe farmers for their part have carried out all their duties and obligations.
Jordbrukarna har för egen del gjort allt som går att göra och allt som åligger dem.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Fram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
EnglishMost Member States leave out all details of the fines and penalties they have imposed.
De flesta medlemsstater lämnar inga upplysningar alls om ålagda straff och böter.
EnglishEurope needs democratic parties whose programmes reach out to all, not just a few.
Europa behöver demokratiska partier som i sina partiprogram inbjuder alla, inte några.
EnglishI therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Därför föreslår jag att vi lämnar Gud och prisstabiliteten utanför allt detta.
EnglishWe need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Det återstår för oss att avskaffa alla tullmurar och avveckla alla handelshinder.
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Våra tankar går till alla dem som drabbades av denna dramatiska händelse.
EnglishWe must avoid hostilities and stop war breaking out again at all costs.
Vi måste undvika fientligheter och till varje pris förhindra att krig bryter ut.
EnglishIn future, doping tests are going to be carried out at 20% of all UEFA competitions.
I framtiden kommer dopningstest att genomföras vid 20 procent av alla UEFA:s matcher.
EnglishTo date, the Commission has carried out 69 inspections in all of the Member States.
Hittills har kommissionen utfört 69 inspektioner i samtliga medlemsstater.
EnglishBut this report is an extremely dangerous all-out attack on the family.
Men familjen får i detta betänkande utstå en regelrätt attack som är lika farlig.
EnglishIt turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month.
Det visar sig att allt du behöver göra är att skriva 1667 ord om dagen i en månad.
EnglishThis has to be carried out at all levels but in particular at grassroots level.
Denna måste genomföras på alla nivåer, men i synnerhet på gräsrotsnivå.
EnglishBut, since we do have to include these matters, we have to try and sort them all out.
Men eftersom vi måste ta med dessa frågor i beräkningen måste vi försöka reda ut dem.
EnglishWill the Commission pay out compensation to all of those to whom it has been guaranteed?
Kommer kommissionen betala ut kompensation till alla dem som har blivit lovade det?
EnglishWhat we must do is set out political priorities for all of the strands.
Det vi måste göra är att sätta upp politiska prioriteringar för alla delarna.
EnglishHe is a man who has made an all-out commitment to interethnic coexistence.
Han är en man som engagerar sig särskilt i samexistensen mellan olika etniska grupper.

Lär dig andra ord

English
  • out all

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.