"out about" - Svensk översättning

EN

"out about" på svenska

Se exempelmeningar för "out about" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "out about" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
EnglishWe believe that a democratic Turkey must be able to speak out about this itself.
Vi anser att ett demokratiskt Turkiet självt måste kunna uttala sig om detta.
EnglishThe more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes.
Ju mer jag får veta om Tunisien, desto mer positivt blir mitt intryck av landet.
EnglishWho and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?
Vem ska ta reda på sanningen om Anna Politkovskajas död, och när ska det ske?
EnglishThe report rightly points out how inadequate information about the Union's policy is.
I betänkandet påpekas med rätta den bristfälliga informationen om EU: s politik.
EnglishIt is about finding out whether we still keep to our word after forty years.
Den handlar om att utröna om vi fortfarande står fast vid vårt ord efter fyrtio år.
EnglishYou said you wanted to carry out a feasibility study about the IT system.
Ni sade, med tanke på IT-systemet, att ni vill göra en genomförbarhetsundersökning.
English(Laughter) What I'm going to talk about: nothing out of something, and how we create.
Och det ska jag försöka göra inom den ram på 18 minuter vi fått till vårt förfogande.
EnglishLast - but maybe not least - what was said about out-of-court settlements.
Sist - men kanske inte minst - det som sas om tvistlösning utanför domstol.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Parlamentet fick i april 1999 reda på den här skandalösa situationen.
EnglishBut one peep out of you about anything, and I'll turn you right into a piglet!
Men klagar du på nåt, så förvandlar jag dig till en griskulting direkt.
EnglishIf you look at those figures that works out at about EUR 1.5m for each Member.
Om man ser på dessa siffror uppgår detta till cirka 1, 4 miljoner euro för varje ledamot.
EnglishWe used to hang out...... and dream about being on the force together.
Vi brukade hålla ihop...... och drömma om att vara i polisstyrkan tillsammans.
EnglishThis is not about singling out the roads yet again for wholesale condemnation.
Här handlar det inte om att återigen fördöma vägarna i alla avseenden.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Nederländska Frihetspartiet (PVV) kommer nu att arbeta ihärdigt för att åstadkomma detta.
EnglishThere is something not strictly rational about singling out seals for special treatment.
Det finns något som inte är helt rationellt med att särbehandla just sälar.
EnglishAt least he spoke out about the need for reform and democratization.
Han uttalade sig åtminstone offentligt om behovet av reformer och demokratisering.
EnglishMadam President, I had to find out about these facts through a journalist who rang from Spain.
Fru talman, jag fick reda på detta via en journalist som ringde mig från Spanien.
EnglishI wanted to find out about the situation regarding the refusal to grant them visas.
Jag ville veta hur läget är när det gäller de visum som förvägrats.
EnglishIt must speak out loud and clear about the principles that drive us.
Vi måste klart och tydligt framföra vår åsikt samt visa vilka principer vi står för.

Lär dig andra ord

English
  • out about

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.