"ousting" - Svensk översättning


Infinitiv av ousting: to oust
EN

"ousting" på svenska

EN to oust
volume_up
[ousted|ousted] {verb}

1. allmänt

to oust (även: to eject, to expel)
They have not achieved their goal of ousting Basque nationalists from the autonomous government.
De har inte uppnått målet att driva ut de baskiska nationalisterna ur den autonoma regeringen.
to oust (även: to eject, to evict)
to oust
Seriously, what is the European Union doing to oust the Turkish occupying army from Cyprus?
Uppriktigt sagt, vad skall Europeiska unionen göra för att driva bort den turkiska ockupationsstyrkan från Cypern?

2. juridik

to oust
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
Vi kan inte köra bort presidenter som drivs av kriminella intressen.
French resistance on energy and the interventionist tone of parts of the communiqué highlight the continuing need to oust socialist governments right across Europe.
Det franska motståndet i energifrågan och den interventionsvänliga tonen i delar av kommunikén visar att vi fortfarande behöver köra bort de socialistiska regeringarna i hela Europa.

Användningsexempel för "ousting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Americans, NATO and the European Union spent USD 100 million ousting President Milosevic.
Till ett pris av 100 miljoner dollar lyckades amerikanerna, Nato och Europeiska unionen störta president Milosevic.
EnglishOn 12 April 2002 a coup took place in Caracas, ousting the democratically elected President of Venezuela.
Den 12 april genomfördes en statskupp i Caracas som hade som mål att störta Venezuelas demokratiskt valde president.
EnglishOnly with broad international support do the oppressed Burmese people have a chance of ousting the generals.
Bara med ett brett internationellt stöd har det förslavade burmesiska fotfolket en chans att bli kvitt generalerna.
EnglishMadam President, people in Islamic countries today are doing something rather similar to the Turkish people's ousting of the single-party dictatorship in 1950.
(EN) Fru talman! Människor i islamska länder gör i dag någonting som påminner om det turkiska folkets bortträngande av enpartidiktaturen 1950.
EnglishLadies and gentlemen Members of this House, the European Union has condemned the ousting by force of the Prime Minister, Prince Ranariddh and the violence perpetrated in July 1997.
Ärade ledamöter! Europeiska unionen har fördömt tvångsutmanövreringen av premiärministern, prins Ranariddh, samt de våldsdåd som begicks i juli 1997.
EnglishMr President, the Commission wholeheartedly endorses honourable Members' condemnation of the breach of constitutional law and the ousting of the senior prime minister, Prince Ranariddh.
Herr ordförande, kommissionen stöder helt och hållet ledamöternas fördömanden av brotten mot författningen och utdrivande av den äldste premiärministern, prins Ranariddh.
EnglishMr President, the Commission wholeheartedly endorses honourable Members ' condemnation of the breach of constitutional law and the ousting of the senior prime minister, Prince Ranariddh.
Herr ordförande, kommissionen stöder helt och hållet ledamöternas fördömanden av brotten mot författningen och utdrivande av den äldste premiärministern, prins Ranariddh.