"ourselves" - Svensk översättning

EN

"ourselves" på svenska

EN ourselves
volume_up
{pronomen}

ourselves (även: us)
volume_up
oss {pron.}
We must ask ourselves: ‘Can we bring ourselves to do such a thing?’.
Vi måste fråga oss själva: ”Kan vi förmå oss att göra något sådant?”
We will not limit ourselves - we will be unable to limit ourselves - to the existing funds alone.
Vi ska inte begränsa oss - vi kan inte begränsa oss - till enbart de befintliga fonderna.
We must prepare ourselves for a pandemic, and we must not be taken by surprise.
Vi måste förbereda oss för en pandemi, och vi får inte låta oss överraskas.
ourselves (även: themselves)
volume_up
själva {pron.}
We have got to look at ourselves and how we are involved in schemes of this sort.
Vi måste se på oss själva och hur vi själva är inblandade i sådana här system.
We need to start reforming our institutions ourselves, to democratise ourselves.
Vi måste själva börja med att reformera våra institutioner och att demokratisera vår verksamhet.
It is a problem that we have created ourselves, or rather you have created yourselves.
Det är en problemställning som vi själva skapar eller snarare ni själva skapar.

Användningsexempel för "ourselves" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Vi, och Afrika, måste vara smarta och utnyttja denna potential i och för Afrika.
EnglishIs it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
Går det att i framtiden försäkra sig mot den här sortens katastrofkonsekvenser?
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Det handlar inte om att vi ber om pengar för egen del, som det sägs i pressen.
EnglishWe would then be condemning ourselves to the fate of becoming a regional economy.
Därför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
EnglishIt is good to briefly remind ourselves today what this original mandate involved.
Det är bra att i dag kort erinra sig vad detta ursprungliga mandat omfattade.
EnglishBut in moving forwards, it is important not to set ourselves unrealistic goals.
Men när vi går framåt är det viktigt att vi inte sätter upp orealistiska mål.
EnglishWith this directive, we have missed a great opportunity to integrate ourselves more.
Med detta direktiv har vi förlorat en stor möjlighet att integreras ytterligare.
EnglishWe must not only talk about it; we must give ourselves the means to implement it.
Den skall inte bara proklameras utan måste också få medel för att kunna genomföras.
EnglishWe have also asked ourselves about social development and the rights of passengers.
Jag tror att det är livsviktigt, främst för små bolag som ger sig ut på marknaden.
EnglishAll too often we find ourselves calling for this after a disaster has occurred.
I allt för många fall hör man krav på detta efter det att katastrofen har inträffat.
EnglishThe Americans, like ourselves, are suffering an explosion in farm gate prices.
Amerikanerna ställs liksom vi inför en explosionsartad höjning av producentpriserna.
EnglishThese substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
Men vi får inte glömma att dessa ämnen även kan förstärka växthuseffekten.
EnglishThis is precisely why it is very important to avail ourselves of this new heading.
Det är just därför som det är mycket viktigt att utnyttja denna nya rubrik.
EnglishWe do not want to find ourselves in years to come with these same problems.
Vi vill inte upptäcka att vi någon gång i framtiden står inför samma problem igen.
English(NL) Mr President, we cannot permit ourselves to ignore the loss of biodiversity.
(NL) Herr talman! Vi måste stoppa förlusten av den biologiska mångfalden.
EnglishWe kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
Vi dödar djur för att tillfredställa en mängd behov, men vi drar också vissa gränser.
EnglishOf course, the starting point must nevertheless be to ask ourselves what went wrong.
Utgångspunkten måste ju emellertid ändå vara: Vad är det som har gått snett?
EnglishI hope that increasing numbers of us will align ourselves with this move for change.
Jag hoppas att vi blir allt fler som omfattas av denna framtidsutsikt om förändring.
EnglishSecondly, Commissioner, we should be rather wary of congratulating ourselves.
Herr kommissionär! För det andra borde vi vara rätt trötta på att gratulera varandra.
EnglishI do not think that we should concern ourselves with what is lacking at this stage.
Jag tror inte att vi vid nuvarande tidpunkt skall börja diskutera de svaga punkterna.